Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 3 - ročník I. - 25. června 2000

Vydává: Okresní pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


A léto je tady
Změny budou platit i pro nás
Upozornění
Bodové písmo a my
Tmavomodrý festival
Slepí čtou a hluší rozumějí
Část seznamu tyflopomůcek (pokračování příště)
Plán činnosti na třetí čtvrtletí
Blahopřejeme


A LÉTO JE TADY!


A již je tady léto, které nás volá
tou vůní jahod dozrálých
i vůní rozkvetlých čajových růží.

Však ještě mnohokrát více
vůní, dobrot i krás
nám to léto chystá,
máme odmítnout?

Ne, to jistě ne!

A proto dnes loučíme se na krátký čas
s přáteli milými, i s tebou,
klubovno naše útulná.

Že rádi scházeli jsme se,
tak v září sejdeme se zas,
všichni ve zdraví a dobré pohodě
vraťte se opět mezi nás!

Zas bude nám dobře v klubovně,
kde není nouze o dobré slovíčko,
nikdo se nebojí popřát
druhému radost, štěstí a zdravíčko!

TAK ŘEKNĚME SI: HEZKÉ LÉTO A NASHLEDANOU!

Marie DoležalováZMĚNY BUDOU PLATIT I PRO NÁS


Jistě víte, že nejvyšší politické orgány státu odhlasovaly před nějakou dobou nové státoprávní uspořádání republiky. Stát bude rozdělen na čtrnáct krajů. V minulosti tomu bylo tak, že v případě Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Třebíče se jednalo o začlenění do Jihomoravského kraje s krajským městem Brnem. Podobně na tom byl Havlíčkův Brod, který správně spadal do kraje Východočeského, a tudíž pod Hradec Králové. Stejně jako Pelhřimov, jehož nejvyšší instituce byly v Českých Budějovicích. Podle nového ustanovení bude vytvořen Jihlavský kraj, kam budou výše zmíněné okresy začleněny.

Proč se o této skutečnosti tak podrobně zmiňuji? Je tomu proto, že krajské uspořádání se bude týkat i naší Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Konzultace o vytvoření krajského výboru, konané v pátek 26. května, se dokonce osobně zúčastnil, vedle zástupců jednotlivých okresů, i prezident SONS pan Milan Pešák. Prvním konkrétním výsledkem jednání bylo zvolení předsedy nově vytvořeného celku. Stal se jím dosavadní předseda okresní pobočky v Jihlavě pan Pavel Hegner. Práce na ustanovení nového výboru budou pokračovat. V dalších číslech Horizontu vás budeme o všem zavčas informovat.

Již 29. dubna se uskutečnila v Pivovarské restauraci členská schůze jihlavské SONS, která měla velmi příjemnou atmosféru a všem přítomným prezentovala naši společnost jako sebevědomou a životaschopnou. Členové předsednictva P. Hegner, M. Hrušková a B. Marek přednesli referáty, v nichž shrnuli dosavadní činnost za uplynulé období a vytýčili úkoly na další měsíce tohoto roku. Velkým plusem bylo zintenzivnění našich vztahů s partnery z Třebíče a Pelhřimova. Svědčí o tom několik společných akcí: reciprocivní návštěvy, turnaj v show-downu, soutěž ve čtení a psaní bodového písma aj. Zhoršující se finanční zajištění práce všech odboček se nevyhnulo ani nám, ale obětavou prací a skutečností, že zatím máme k dispozici klubovnu, se daří tento handicap do jisté míry vyvažovat.

Vystoupení hostů mělo charakter spíše pozdravu a ujištění o další spolupráci. Platí to zejména o dr. Karle Strejčkové, předsedkyni SONS v Pelhřimově. Vystoupení paní Švejdové mělo naopak charakter spíše rozlučkový, protože napříště už budeme jednat s partnery z Brna na úrovni krajů.

Celé jednání bylo zakončeno taneční zábavou s bohatou tombolou, a tak se domnívám, že členská schůze měla důstojný a společensky úspěšný charakter.

Redakce

UPOZORNĚNÍ


Upozorňujeme, že všichni zrakově postižení členové SONS si již mohou v okresní knihovně na Masarykově náměstí půjčovat knihy, které mají zvukovou podobu. Jedná se o knihy prozatím zapůjčené z Mahenovy knihovny v Brně. A jen na nás záleží (na našem zájmu), zda bude moci knihovna pořídit stálou expozici. A proto neváhejte a staňte se pravidelnými abonenty.

B. Marek

BODOVÉ PÍSMO A MY


Dobrou tradicí v naší klubovně se stává pořádání soutěže ve čtení a psaní Braillova písma pro nevidomé a zvládnutí klávesnice, ať už psacího stroje, nebo počítače. Samozřejmě, že jde o soutěž, ale především se jedná o znovu zpopularizování hmatového písma. V době, kdy počítače s hlasovým výstupem ovládly i lidé zrakově postižení, by se nemělo stávat, aby bodové písmo bylo odsunuto na druhou kolej. Jedná se přece o gramotnost a ta by neměla být vytlačena i tou nejmodernější technikou. Soutěžící v Jihlavě dokázali, že zvládnutí vypouklích puntíků jim není cizí a že jedna ze základních dovedností zrakově postižených v našem regionu má stále ještě zelenou. Výsledky nejsou důležité, důležitější byla dobrá nálada a ověření si každého z nás, že slepecká abeceda má svůj význam i dnes.

TMAVOMODRÝ FESTIVAL


Notebook Ve dnech 19. - 20. května se uskutečnila v Brně již tradiční výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro zrakově postižené, nazvaná Tmavomodrý festival. Někteří naši členové byli na ní také přítomni, a tak vám přinášíme několik postřehů z průběhu. Vystavované exponáty zaujaly především zájemce o výpočetní techniku. Nejnovější počítače s hlasovým výstupem od několika firem dominovaly skoro všem stánkům. Vyzkoušet bylo možno též několik typů braillských řádků ať už samostatných, nebo s doprovodným hlasovým výstupem. Na výstavě se prezentovala i firma vyrábějící oblíbené Arie, která ovšem zatím poněkud přešlapuje na místě a rozšíření nabídky slibuje na příští rok. Velmi zajímavým exponátem byl elektronický Pichtův stroj napojený na počítač i tiskárnu, který píše text velmi zřetelně a umožňuje i napsané na papíře vymazat a text opravit. Společným rysem všech vystavovaných pomůcek byla ovšem vysoká cena, a tak dostupnost nejmodernějších vymožeností je problematická. Pro zajímavost uvádím, že zmíněný Pichtův psací stroj Australské firmy by v přepočtu na koruny přišel asi na sto tisíc.

Součástí výstavy byla i rozsáhlá škála tyflopomůcek z Olomouce. Věřím, že by i vás zaujalo, co vše si pro ulehčení svého života zrakově postižený může dopřát. Rozhodli jsme se proto, že vám předložíme seznam dostupných pomůcek i s jejich cenami.

V tomto čísle Horizontu a ještě v následujících přineseme úplný výčet všech pomůcek, které lze objednat a nechat si zaslat z tyflopomůcek Olomouc.

Adresa:

Tyflopomůcky
I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc


Telefon/fax/záznamník: (068) 541 51 30
e-mail:
pomucky-ol@braillnet.cz

Upozorňujeme, že balné se účtuje ve výši 20 Kč, zásilková služba si účtuje asi 150 Kč.

SLEPÍ ČTOU A HLUŠÍ ROZUMĚJÍ


(Nová technika otevírá svět i tělesně postiženým)

Japonská firma OLYMPUS uvádí od listopadu na trh zcela nový výrobek: Scan Talk Reader. Jde o scanner, který čte tištěný text a převádí ho do mluvené řeči. V praxi to znamená, že malým přístrojkem přejíždíte po řádcích a nasloucháte elektronickému hlasu z jeho reproduktorů. Zařízení, které je pro nevidomé obrovským průlomem do světa ne-Braillových textů, sice stojí v přepočtu jen asi 2500 Kč, ale zatím je k mání pouze v japonské verzi.

Podle výrobce však není problém přizpůsobit zařízení pro jakýkoliv jazyk. S další novinkou, tentokrát usnadňující život sluchově postiženým, přichází britská firma Televirtual. Její software převádí jak psané, tak mluvené slovo do znakové řeči, kterou "hovoří" virtuální postava dívky na obrazovce. "Náš systém má tisíce možností využití, " říkají lidé od Televirtual. "Například v obchodech může do znakové řeči převádět slova prodavače, poslouží na úřadech, ve školách atd. Jako monitor lze použít obrazovky všech televizorů a většiny počítačů.

ČÁST SEZNAMU TYFLOPOMŮCEK (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)


Poznámka autora těchto stránek:

Na tomto místě redakce Horizontu v textové podobě svého časopisu uveřejnila obrázkový dokument seznamu pomůcek. Proč to tak přímo šalamounsky udělali mi opravdu není příliš jasné. Takto interpretovaný seznam je totiž úplně nevidomým či zbytkařům zcela k ničemu.

Pokud byste si rádi prohlédli katalog tyflopomůcek SONS v Olomouci, mohu vám doporučit jejich stránky, které jsou poměrně dobře dostupné i nevidomým uživatelům internetu.

J.P.


PLÁN ČINNOSTI NA TŘETÍ ČTVRTLETÍ


Červenec:
  • sobota 15. 7. celodenní výlet do Telče - prohlídka zámku i jiných památek. Odjezd z autobusového nádraží v 9:00, stanoviště 3.
  • rekreační pobyt v Praze od 24. 7. do 28. 7. 2000. Program: prohlídka odborných středisek SONS, návštěva kulturních pořadů a výlety do okolí. Odjezd 6:25 z autobusového nádraží, stanoviště 3. Návrat 28. 7. v 19:00 hod. Cena ubytování 400 Kč.

Srpen:
  • pátek 11. 8. turistická vycházka Velký Beranov. Odjezd z Masarykova náměstí v 15:10, autobus číslo 2.
  • rehabilitační a rekondiční pobyt na Seči od 26. 8. do 2. 9.

Září:
  • v pátek 8. 9. posezení u táboráku s opékáním párků. Odjezd z Masarykova nám., 15:00, autobus číslo 2.
  • 30. 9. zájezd do Znojma. Odjezd od hudební školy v 7:30.
  • zájezd do Itálie od 15. 9. do 23. 9. 2000.

Doplnění plánu o další akce, případně některé změny se nevylučují.

BLAHOPŘEJEME)


Redakce časopisu Horizont přeje všem svým čtenářům, kteří oslaví v následujících třech měsících svá jubilea, hlavně hodně zdraví, životního elánu a spokojený život.

Naše gratulace letí především za panem Antonínem Novotným, který oslaví 88 let.
Krásných 80 oslaví paní Ludmila Havlová a Anna Kotulánová.
Dodatečně blahopřejeme paní Vlastě Šrubařové, která oslavila narozeniny koncem června (78).

V červenci připijeme na zdraví:
M. Majerové, M. Schwarzové a P. Hegnerovi.

V srpnu tak učiníme u:
M. Jiráskové, D. Kunteové, L. Němcové a L. Čepeho a D. Pražáka.

V září bude slavit:
Z. Hegnerová, M. Jusková, H. Kopčáková, J. Šimáčková, M. Váňová, R. Vykydalová a J. Bladský, J. Kyšiday, M. Straka, J. Strnad a R. Vincze.

Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli: Bořivoj Marek, Marie Doležalová, Marie Fialová,
podklady dodala: Milada Hrušková, Eva Malečková
tisk: Pavel Hegner
graf. úprava: B. Marek ml.
bodová verze: B. Marek
< SONS Jihlava 2000
* * * * *