Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruSněhulák HORIZONT

časopis pro zrakově postižené okresu Jihlava

Logo SONS

číslo 1 - ročník II. - 15. ledna 2001

Vydává: Okresní pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Vážení čtenáři
Jihlava vzala na vědomí zrakově postižené
Vzpomínka na Seč a milé přátele
Blahopřání
Show-down opět zaujal
Používání dopravních prostředků
Další pomůcky tyfloservisu OlomoucVážení čtenáři,


měsíc leden se ujal své vlády, a to neklamně signalizuje, že nastal nový rok. Nebude se vymykat z řady těch předcházejících, ale přesto bude něčím výjimečný. První rok třetího tisíciletí má jisté kouzlo a nádech zvláštnosti. Pro ty, kteří ho budou prožívat, přinese řadu pěkných chvil, velké množství obyčejných dnů i dny, na něž by člověk nejradši co nejrychleji zapomněl.

Naše Okresní organizace nevidomých a slabozrakých pro vás tradičně připraví mnoho zajímavých akcí, jež budou podobného charakteru jako v minulosti, ale budeme se snažit, aby měli kvalitativně vyšší úroveň. I náš časopis, který vstupuje do svého druhého ročníku dozná jistých změn. Rozhodli jsme se, že zaměníme čtvrtletní periodu za dvouměsíční, takže počet čísel bude zvýšen ze čtyř na šest. Naší snahou je přinášet rozmanitější škálu příspěvků, což by měla zajistit rubrika, kterou jsme pracovně nazvali: Pohled přes hranice okresu. Zde budeme uveřejňovat zajímavé příspěvky z činnosti sousedních okresů sdružených v rámci Jihlavského kraje. Očekáváme užší spolupráci s tyfloservisem a městskou knihovnou, což by se mělo odrazit i na stránkách Horizontu. Naším cílem je více zaměřit časopis do budoucnosti, přinášet méně retrospektivních článků a zaměnit je za ty, které budou poukazovat na nejbližší činnost. Rádi přivítáme každý dobrý nápad, samozřejmě nebráníme se ani zajímavému a prospěšnému příspěvku či kritické připomínce, která může být vždy podnětná. Okresní konference, uskutečněná 1. prosince v kulturním domě, naznačila, že zrakově postižené v nejbližší době čeká řada změn. Proto se o všech připravovaných událostech dozvíte vždy v předstihu na stránkách Horizontu.

Závěrem přejeme všem svým čtenářům úspěšně prožitý rok 2001 a mnoho pěkných a zajímavých chvil při čtení našeho časopisu.

Redakce

Jihlava vzala na vědomí zrakově postižené


Druhá polovina října přinesla pro obyvatele Jihlavy poněkud neobvyklou podívanou. V Tyršových sadech, uprostřed města, byla zasazena lípa (strom pro nové milénium). Učinila tak Marie Fialová, zrakově postižená klientka jihlavského tyfloservisu. Garantem této nevšední akce byla právě zmíněná instituce, která zajistila sponzory i prezentaci v masmediích. Za přítomnosti starosty města ing. Vratislava Výborného a dr. Josefa Cerhy, ředitele tyfloservisů v ČR, byl 20. října strom slavnostně zasazen a kámen s pamětní deskou bude na vždy připomínat, že strom zasadil nevidomý člověk.

Následná pondělní pozvánka na radnici nás sice překvapila, ale využili jsme ji k prezentaci naší Sjednocené organizace ať už z hlediska kraje či samotného okresu. Předseda Pavel Hegner a autor tohoto článku byli zasypáni řadou dotazů. Informovali jsme všechny přítomné, na takové neformální tiskové konferenci, o četných úskalích, se kterými se zrakově postižený v okresním městě setkává. Hovořili jsme o pracovních příležitostech, o ozvučení dopravních prostředků i křižovatek či sportovních aktivitách. Naše beseda vyústila v řadu článků o zrakově postižených v Jihlavě (namátkou jmenuji: MF Dnes, Rovnost, Zemské noviny) a rovněž rozhlas přinesl reportáž o naší činnosti. Naše pozvání přítomným novinářům směřovalo na 28. října, kdy jsme pořádali v klubovně a jejím okolí prostorovou orientaci a soutěž ve čtení a psaní bodového písma a na kancelářském stroji.

Skutečně se ráno dostavila Česká televize a zástupkyně ČTK a mohly sledovat spolu s občany Jihlavy lítý boj na trasách. Ani soutěž v bodovém písmu jim neunikla a mohly obdivovat skutečně skvělé výkony ve všech disciplínách. Domnívám se, že problematika lidí se zrakovým postižením vyvolaná ohlasem ve všech typech sdělovacích prostředků se kladně odrazí i ve vztahu celé veřejnosti v rámci nově vytvořeného Jihlavského kraje k nám zrakově postiženým.

Co dodat na závěr? Snad jen poděkovat všem organizátorům za hladký průběh soutěže a zveřejnit jména vítězů. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin na zkušené matadory a méně ostřílené. V kategorii později osleplých bylo pořadí ve čtení bodového písma:

  1. J. Vospěl (Slavonice)
  2. H. Křiváčková (U. Hradiště)
  3. J. Stejskal (Blansko)

Stejnou disciplínu mezi zdatnějšími vyhrál T. Karaš (Pelhřimov), před B. Markem (Jihlava) a J. Karmazínem (Žďár nad Sázavou). Výsledky psaní na Pichtově stroji byly tyto:

  1. J. Vospěl
  2. M. Fialová (Jihlava)
  3. H. Křiváčková

Druhá skupina:

  1. J. Karmazín
  2. B. Marek
  3. J. Stejskal

V psaní na kancelářském stroji palmu vítězství dobyla: E. Kumherová (Tábor) před I. Karašovou (Pelhřimov) a J. Karmazínem.

Soutěž v chůzi s bílou holí nabídla účastníkům dvě tratě. Na méně náročném okruhu si přišla do cíle pro vítězství E. Brejchová z Prahy, za ní pak se umístil B. Marek a E. Kumherová. Náročnější trať absolvoval nejlépe P. Hegner (Jihlava) před J. Vospělem a A. Kozlíkem z Kladna.

Bořivoj Marek

Vzpomínka na Seč a milé přátele


Přinášíme poděkování účastnice rekondičního pobytu, který pořádala naše organizace.

Od 26. 8. - 2. 9. 2000 jsem se zúčastnila rekondičního a rehabilitačního pobytu, zaměřeného na sportovní a pohybové aktivity pro nevidomé a těžce zrakově postižené, na Seči. Týden plný poučení, her a turistiky pořádala SONS Jihlava. Rekondici i její průběh připravil její předseda Pavel Hegner s pomocí svých členů a spolupracovníků Milady Hruškové, Evy Malečkové, Leoše Brúknera, Radovana Jakubíka, Zdeňka Šány a Milana Fialy, přichystali pro padesát tři účastníků nezapomenutelný týden.

Od ranní rozcvičky, o kterou se dělily Evička s Miladkou, až po večerní posezení při harmonice, kterou mistrně ovládal Jára Karmazín, nás po celý den provázely přátelské hlasy i podávané pomocné ruce našich pořadatelů a přátel. Každý den byla nová zajímavá soutěž prostorové orientace, turistická vycházka a jízda na lodičkách, při níž se nevidomí učili orientovat podle Slunce a zvuků. To vše bylo denně obohaceno masážemi, cvičením některých prvků jógy pod odborným vedením Evičky Malečkové a počítačem, který ovládal Radovan Jakubík a snažil se nám předat své znalosti. Celý týden byl naplněn přátelstvím, pohodou, a dobrou vůlí všech udělat vše pro pohodu všech. Vzpomínám na vás, moji drazí přátelé, a děkuji i za ostatní zrakově postižené, kteří měli to štěstí, setkat se s vámi a přijmout dar vašeho přátelství a pomoci. Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem soukromí i ve vaší práci pro nás handicapované. Nám všem přeji, abychom se často setkávali s takovými lidmi, jakými jste vy, a uměli si jejich pomoci vážit.

Eva Brejchová

Blahopřání


Dárek Dovolte nám abychom pogratulovali a popřáli hodně zdraví a pohody našim členům, kteří v prvních dvou měsících tohoto roku oslaví kulaté výročí narození. Jedná se o paní Tetourovou Miladu a pány Schwarze Jana, Zámka Evžena a Jelínka Josefa.


Show-down opět zaujal


Raketa a síť 9. prosince se za účasti hráčů z Prahy, Brna, Kyjova, Třebíče, Slavonic a Jihlavy uskutečnil v prostorách klubovny zrakově postižených v Jihlavě turnaj v tomto zajímavém sportu. Dvě skupiny mužů a jedna skupina žen sváděly nekompromisní boje, které nakonec vykrystalizovaly v následující pořadí. Mezi ženami nečekaně, ale zaslouženě, zvítězila Zlata Hegnerová (Jihlava) před Markétou Ščudlovou (Kyjov) a další hráčkou Jihlavy Hanou Jiráskovou. V mužské kategorii, jež měla širší pole závodníků, bezpečně zvítězil David Sýcha (Praha), před Františkem Koplíkem (Kyjov) a Jaromírem Vospělem (Slavonice). Soutěž měla velmi dobrou úroveň a ti z nás, kteří tentokrát nebodovali, se na jaře těší na odvetu.

pořadatelé

POUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ


(Pokračování výňatků s příručky Hermana van Dycka(

Při nastupování do tramvaje, autobusu nebo do vlaku a při vystupování z nich se pomáhá zrakově postiženým nejčastěji. Ledaže by byli v návalu vidícími "slepými" zcela jednoduše postrkováni, což se naštěstí stává málokdy.

Nabízená pomoc je často vnucována a poskytována tolika dobrovolníky najednou, že nevidomý je spíše vtažen do dopravního prostředku, místo aby měl možnost nastoupit normálně sám. Při vystupování je to naopak: nevidomý bývá pevně držen zepředu i zezadu a sotva se může pohybovat.

Při všech dobrých úmyslech je to často přehnané. Nevidomý, který chodí samostatně, ví, jak cestovat tramvají, vlakem nebo autobusem.

Postačí, když nevidomého dovedete ke dveřím vozu a ukážete mu držadla tak, že na ně položíte jeho volnou ruku. Pokud jde o nohy, má vlastní, může přece nastupovat sám, aniž by byl postrkován jako balík.

Pro vystupování mu ukažte stejným způsobem držadlo. S ostatním si již poradí.

Pokud nastupujete nebo vystupujete společně, průvodce jde vždy první, ukáže držadlo nebo podá ruku. Rovněž je možné říci, je-li schůdek vysoký nebo nízký.

V případě osobního automobilu veďte zrakově postiženého do prostoru mezi vůz a otevřené dveře a položte jeho ruku na horní hranu dveří. Druhou rukou sám pozná výšku vozu a umístění sedadla. Jasně se domluvte, kdo zavře. To je veškerá pomoc, kterou máte poskytnout.

(pokračování příště)

Další pomůcky tyfloservisu Olomouc:

Evid. číslo: Popis pomůcky: Cena:
0144 Keramický hrnek buclák 1/4 l 63,- Kč
0102 Keramický hrnek s dekorem 63,- Kč
0105 Keramický hrnek vysoký 1/4 l 63,- Kč
0103 Keramický podšálek k hrnkům 22,- Kč
0114 Kroužky na ponožky 1,50 Kč
0151 Kuchyňská váha česky mluvící,
do 5 kg
2520,- Kč
0101 Láhev na led 25,- Kč
  Lékařský teploměr,
anglicky mluvící
410,- Kč
0148 Lékařský teploměr,
česky mluvící kód 95530
2499,- Kč
 °; Lékařský teploměr,
německy mluvící
410,- Kč
  Masážní a relaxační gumový ježek 34,- Kč
0110 Masážní a relaxační kulička 16,- Kč
0110 Masážní a relaxační kulička s magnetem 42,- Kč
0109 Masážní žínka 48,- Kč
0112 Minivalcha na ruční praní 16,- Kč
0108 Nálevka na krabicové mléko 35,- Kč
0095 Násypka na láhve 14,- Kč
0085 Navlékač jehel 25,- Kč
0089 Navlékač jehel k šicímu stroji (italský) 200,- Kč
  navlékač jehel ruční (italský) 200,- Kč
0107 Oddělovač žloutku od bílku 16,- Kč
  Odměrky: 14 cl, 15 ml, 5 ml, 1 ml, na kafe 42,- Kč
0087 Patentní jehly č. 36, č. 45, č. 55 2,5 Kč
0117 Peněženka dámská kožená 505,- Kč
0118 Peněženka dámská kožená s růžky 525,- Kč
0015 Peněženka dámská umělá useň 335,- Kč
0116 Peněženka dámská umělá useň s růžky 360,- Kč
0124 Peněženka mincovka umělá useň 150,- Kč
0125 Peněženka mincovka umělá useň s růžky 170,- Kč
0122 Peněženka pánská kožená 440,- Kč
0123 Peněženka pánská kožená s růžky 460,- Kč
0120 Peněženka pánská umělá useň 280,- Kč
0121 Peněženka pánská umělá useň s růžky 305,- Kč
0154/a Postroj na psa popruhový 342,- Kč
0154 Postroj na psa řemínkový 342,- Kč
0106 Propichovač vajec 16,- Kč
0092 Půlič tablet 35,- Kč


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:
Bořivoj Marek (marekb@braillnet.cz), Eva Malečková, Eva Brejchová
podklady dodala: Marie Fialová
tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)
bodová verze: B. Marek


SONS Jihlava 2001


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *