Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 2 - ročník II. - 16. března 2001

Vydává: Okresní pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Leden a únor ve znamení besed
Tradice masáží v jihlavském klubu SONS
JAK VÉST NEVIDOMÉHO
Další část nabídky tyflopomůcek Olomouc (předposlední)
Blahopřání
Nabídka dovolené
Za Augustýnem Sázavským
Plán činnosti na měsíce březen a duben 2001


Leden a únor ve znamení besed


Přívaly sněhu a časté mrazy nutí naší organizaci omezit aktivitu v terénu, mám na mysli výlety do přírody či návštěvy historických objektů. Za to jsme se zaměřili na pořádání užitečných besed. Nebylo snad jednoho úterního odpoledne v tomto období, aby naši klubovnu nenavštívil nějaký zajímavý host. Chtěl bych v tomto článku zavzpomínat na jejich přítomnost u nás a přinést některé důležité informace, jež nám sdělili.

Zapomenout na nevlídné počasí, přenést se alespoň v mysli do horkého léta a vyvolat si představu písečných pláží a šumění moře nám umožnil pan Vondráček z cestovní společnosti Homa z Třebíče. Profesionální přednes a otevřeně pojmenované výhody i nedostatky rekreace s touto společností řadu přítomných natolik zaujaly, že se na místě rozhodli uskutečnit nabízenou cestu do Chorvatska.

Úplně jiný charakter měla beseda s pracovnicí Okresního úřadu sociálního zabezpečení paní magistrou Andreou Šeredovou. Protože v letošním roce nabývá platnosti několik nových ustanovení, uvedu zde některé změny, na něž nás magistra Šeredová upozornila.

Od 1. července 2000 do konce roku 2001 probíhá výměna průkazek TP, ZTP a ZTP/P a to podle abecedního pořádku. Stará průkazka má platnost do konce roku 2001. Při výměně se požaduje fotografie ne starší jednoho roku.

Od 1. ledna se vyplácí jednorázový příspěvek na provoz motorového vozidla. Není třeba spěchat na vyplacení. Částka bude uhrazena i zpětně. Prokážete-li, že najezdíte více než 9 tisíc km za rok, je možno požádat o zvýšení příspěvku na provoz vozidla. Z besedy rovněž vyplynulo, že již zanikají dálniční známky pro nevidomé a že na dálnici stačí, prokážete-li se průkazkou TP, ZTP či ZTP/P. Dojde též k výměně tzv. trojúhelníků za nové symboly, které jsou jednotné pro všechny zdravotně postižené s výjimkou neslyšících. Při výměně je nutno přinést staré trojúhelníky i průkaz a velký technický průkaz.

Poznámka: S výměnou ještě počkejte a raději si staré trojúhelníky, respektive příslušnou průkazku nechejte u pana Stránského prodloužit do 30. června, protože počet nového označení, které bude také vydávat Okresní úřad sociálního zabezpečení, má tato instituce zatím ve velmi omezeném množství.

Návštěva MUDr. Sedlákové a revizního lékaře MUDr. Havláska přinesla především diskusi o poskytování příspěvků ze strany pojišťovny na některé optické pomůcky. Několik z nich si mohli naši členové přímo na místě prohlédnout a vyzkoušet.

Slečna Malíková, pracovnice městské knihovny, která byla dalším naším hostem, především přinesla nový katalog všech půjčovaných zvukových knih i s podrobnou anotací. Informovala nás, že v prostorách knihovny už pracuje plně ozvučený počítač pro nevidomé a je připojen na pevnou linku, takže je možno využívat všech výhod internetu. Měsíc březen zasvěcený právě tomuto modernímu komunikačnímu prostředku bude jistě dobrou záminkou pro všechny naše členy, aby pronikli do tajů výpočetní techniky.

Bořivoj Marek

Tradice masáží v jihlavském klubu SONS


Vážení přátelé, je to již tři roky, co se podařilo předsedovi Pavlu Hegnerovi a výkonnému výboru ZO SONS v Jihlavě zajistit provádění masáží (každou středu od 10:00 - 18:00 hodin v klubovně SONS, Mahenova 3, Jihlava). Pro plynulost a zamezení zbytečného čekání doporučujeme objednat se v úterý na přiloženém tiskopisu na nástěnce v klubovně nebo u pana Hegnera tel. (066) 721 88 31. Pro vaší informaci uvádíme, že masáže zajišťuje Ing. Leopold Brückner, odborně způsobilá osoba s platným živnostenským oprávněním a zdravotním průkazem. V současné době je k dispozici jeden masérský stůl a jeden přenosný, při masáží nohou se přidávají prvky akupresury a reflexní masáže.

Místnost, kde se provádí masáž, je temperována a navíc je k dispozici infralampa a zařízení pro orientační měření krevního tlaku. Po ukončení výroby masážní emulze Helas se přechodně používali olejové prostředky a nyní po zkušenostech z praxe se zavedla emulze tradiční Emspoma a Emma v základním a léčebném provedení.

Připravuje se rozšíření služeb o lynfodrenážní masáže. Na závěr je důležité si připomenout, že jihlavský klub je v dnešní době již druhým pracovištěm. V jihlavském klubu jsou atraktivní ceny služeb. Tento stav lze udržet pouze dostatečnou účastí klientů. Masážní služby jsou k dispozici i pro vaše známé a přátele. V akutních případech, po vzájemné dohodě, jsme připraveni vás navštívit i ve vašich domovech v rámci města Jihlavy, jinak pouze při zajištění dopravy.

Budeme akceptovat připomínky a podněty - tel.: (05) 41 21 95 11, mobil: 0608 86 69 12 nebo prostřednictvím pana Hegnera. Těšíme se na vaši návštěvu masérských služeb. Vaše spokojenost a pohoda bude pro nás největší odměnou.

Leopold Brückner

JAK VÉST NEVIDOMÉHO


(Pokračování výňatků s příručky Hermana van Dycka)

Stává se, že s nevidomým jedete v tramvaji nebo v autobuse a vystupujete na stejné zastávce. Můžete také potkat nevidomého, který se pohybuje pomalu kvůli provozu, četným překážkám na chodníku nebo jednoduše proto, že nezná prostředí.

Neváhejte nikdy nabídnout mu pomoc, tím přirozeně nechci říci, že ji máte vnutit. Pozdravte dotyčného a pak řekněte například: "Jdu na nádraží. Chcete jít kousek cesty se mnou?" Přisvědčí-li, nabídněte mu rámě a pokračujte spolu. Je-li vaše milá nabídka odmítnuta, nebuďte roztrpčeni. Někteří nevidomí dávají přednost vlastní samostatnosti před nabízenou pomocí. Neříkám, že mají pravdu, ale v každém případě je to jejich právo. Většinou bude Váš návrh přijat s radostí. Vy sami nabídněte rámě. Netahejte nikdy nevidomého za ruku ani ho nestrkejte před sebou. Tím u něj vzniká pocit nejistoty, a navíc je takový způsob pohybu obtížný.

Jestliže jdete s nevidomým, který je zavěšen do Vaší paže, není nutné říkat: "Nyní zahneme vlevo nebo vpravo". Zrakově postižený vycítí tento pohyb a následuje Vás automaticky.

Při procházení dveřmi nebo úzkým průchodem jde průvodce vždy první. Paži, za kterou se Vás nevidomý drží, natáhněte dozadu tak, aby mohl kráčet částečně nebo zcela za Vámi.
Další část nabídky tyflopomůcek Olomouc (předposlední)


evid. číslo: popis pomůcky: cena:
  Relaxační gumový ježek
průměr 7 cm
55,- Kč
  Relaxační gumový ježek
průměr 8 cm
65,- Kč
0138 Sprchový spořič - stop ventil 54,- Kč
0136 spořič m2 - hranatý 54,- Kč
0137 Sprchový spořič m3 - kulatý 60,- Kč
0127 Taxitabulka 6,- Kč
  Teploměr německy mluvící
venkovní a vnitřní
- teplota a hodiny
850,- Kč
  Tonometr česky mluvící 5400,- Kč
0133 Tvořítko na šátečky 18,- Kč
0130 Tvořítko na těsto kulaté
- průměr 10 cm
36,- Kč
0128 Tvořítko na těsto kulaté
- průměr 6 cm
24,- Kč
0129 Tvořítko na těsto kulaté
- sada 3 kusů
78,- Kč
0134 Tvořítko na vosí hnízda
2 velikosti
32,- Kč
0113 Umělohmotná poutka na ručníky
a utěrky - 5 kusů
13,- Kč
0135 Víceúčelový hadr - 6 kusů 51,- Kč
  Zásobník léků na čtrnáct dnů
kulatý
26,- Kč
  Zásobník léků na čtrnáct dnů
podélný
26,- Kč
0091 Zásobník léků na týden 30,- Kč
0093 Zásobník léků na týden 55,- Kč
6. Audio pomůcky
0173 Audiokazety 90 30,- Kč
0177 Baterie čočková 10,- Kč
0178 Baterie plochá do hodinek
(cr 2025, cr 2016)
40,- Kč
0176 Baterie tužková 8,- Kč
  Digitální záznamník česky mluvící
22 minut
4392,- Kč
  Digitální záznamník česky mluvící
6 minut
2989,- Kč
0159 Diktafon Philips 1650,- Kč
0175 Disketa HD 3,5" 20,- Kč
0170 Disketa s aktuálním ceníkem 20,- Kč
0172 Kazeta s aktuálním ceníkem 40,- Kč
0161 Radiomagnetofon Philips
AW 7550 - 40w
2800,- Kč
0168 Sluchátka malá stereo 60,- Kč
  Sluchátka velká stereo 350,- Kč
0166 Stojan na audiokazety 30 Kč
0167 Stojan na cd disky 30,- Kč
0164 Univerzální nabíječka Accu baterií 340,- KčBlahopřání


I tentokrát přinášíme blahopřání ke kulatým výročím:

Dagmar Fagošové (65) a Daně Šánové (45)

Nabídka dovolené


Bibione je jedno z nejoblíbenějších letovisek severní Itálie, jež se od roku 1996 stalo díky horkým minerálním pramenům také vyhlášeným lázeňským střediskem. Ovšem Bibione, to jsou rozsáhlé píniové a lužní lesy v okolí, moře s vysokým obsahem jodu a minerálních solí, jež s průzračnou vodou přináší z Alp řeka Tagliamento, to je čisté ovzduší, které má velmi příznivý vliv na léčení astmatických a kožních chorob.

Účastníme se rekreace v měsíci září, kdy je ideální vlhkost vzduchu. Procházíme se v písčitých plážích, Bibione získalo po čtyři roky za sebou Modrou vlajku Evropské unie za výjimečnou čistotu vody a pláží. Typické jsou pro Bibione také nesčetné obchody a obchůdky, restaurace s tradiční italskou kuchyní, lunapark, úterní velké trhy.

Zúčastnili jsme se výletů do Benátek, Terstu, plavby lodí po okolních lagunách s ochutnávkou ryb připravených na otevřeném ohništi. Procházka večerním Bibione je hezkým zážitkem.

Výhodou je, že máme k dispozici stálého delegáta, který hovoří česky, zabezpečí nám požadované služby, abychom se mohli spokojeně rekreovat.

Z Jihlavy se vás účastní málo, pojeďte s námi, budete nadšeni krásou malebných míst, necháte se omývat vlnami moře, které na vás čeká.

Za Augustýnem Sázavským


6. ledna jsme se dozvěděli od paní Homolkové, která byla nejbližší příbuznou, že nás navždy opustil pan Augustýn Sázavský. Pro ty, kteří pana Sázavského neznali, je třeba zdůraznit, že to byl dlouholetý člen naší organizace. Menší povědomí současných členů SONS Jihlava je zapříčiněno tím, že pan Sázavský se již poslední léta nezúčastňoval našich akcí pro svůj vysoký věk a zhoršený zdravotní stav. Přesto, že se již akcí nezúčastňoval, do posledních chvil svého života se živě zajímal o činnost naší organizace a prostřednictvím některých členů o ní byl dobře informován. Jeho zájem je pochopitelný, neboť on sám řadu let byl významným funkcionářem Československého svazu invalidů a předsedou Okresního výboru zrakově postižených. Vždy neúprosně hájil zájmy zrakově postižených, a to především v sedmdesátých letech v době normalizace. Důkazem, že jeho práce měla úspěch, je řada čestných uznání i vysoké svazové vyznamenání za zásluhy o rozvoj svazu invalidů, která obdržel. Přes veškerá ocenění zůstal vždy skromným a velmi přátelským. Domnívám se, že jeho jméno by nemělo být zapomenuto a vždy dáváno za příklad všem současným funkcionářům. Čest jeho památce.

Plán činnosti na měsíce březen a duben 2001


Březen
  • 3. 3. Soutěž ve čtení a psaní bodového písma a na kancelářském stroji
  • 6. 3. návštěva městské knihovny, každé úterý, účel: výuka a využívání počítače napojeného na internet
  • 16. až 18. 3. Dvoudenní turnaj v show-downu
  • 20. 3. Návštěva pracovnic prodejny zdravotnických pomůcek z Jihlavy s ukázkami zboží
  • 24. 3. Jarní vycházka - pod názvem Vítání jara - pořádá SONS Hodonín
  • 31. 3. Vycházka - trasa Číchov, Jalovec u Třebíče - odjezd, vlak 9.20 do Číchova

Duben
  • 10. 4. Beseda s paní. Divišovou - dietní sestrou
  • 20. 4. Okresní shromáždění, seminář Dům kultury začátek 15.00 hod, následuje pomlázková zábava od 18.00 hod.


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli: Bořivoj Marek, Leopold Brückner

podklady dodala: Marie Fialová, Eva Malečková, p. Jirásek

tisk: Pavel Hegner
SONS Jihlava 2001


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.50
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *