Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 4 - ročník II. - 26. června 2001

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Vážení čtenáři
Z klubové činnosti
Technická Zajímavost
SERVER PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Pokračování příručky Hermana van Dycka: CHODNÍKY A SCHODIŠTĚ
Dokončení seznamu tyflopomůcek Olomouc
Blahopřání


Vážení čtenáři,


přestože se denně přesvědčujeme, že letní dny ne a ne přijít, datum v kalendáři hovoří o něčem jiném. Jak věří každý z nás, jednou to přijít musí a slunné dny se opravdu dostaví. Mnozí naši členové, kteří nechtěli již čekat na příznivější počasí v tuzemsku, se zajeli podívat do Chorvatska, čemu se říká dovolená u moře. Podle slov samotných členů zájezdu vše vyšlo báječně a pobyt se vskutku vydařil po všech stránkách. Jediným rušivým elementem se stala delegátka zájezdu projevující velmi necitlivý přístup k těžce zrakově postiženým a její neochota byla nepříjemná. Domnívám se ale, že i s postojem lidí tohoto kalibru vůči nám zrakově postiženým je třeba se vyrovnat a pokusit se ho eliminovat co největší samostatností a soběstačností. To je však na zájezdu v úplně neznámém prostředí vskutku obtížné.

Zcela jiný přístup všech zúčastněných očekávám na akcích, jež SONS Jihlava pořádá nebo které se uskuteční během léta.

Třídenní oblastní olympiáda v rekreačním středisku Doubrava u Staré Říše nabídne zápolení všech přítomných v hodu oštěpem, koulí a ušákem. Zároveň bude probíhat show-downový turnaj. Rekondiční pobyty v Karlovicích (Jeseníky) či na Svratce v okrese Žďár nad Sázavou by měly všem sportovcům procvičit jejich schopnosti v sebeobsluze a orientaci při samostatném pohybu. Zkrátka nepřijde ani fyzická kondice a rozhodně nebude zahálet šedá kůra mozková při znalostních testech. Srpen bude zasvěcen vyznavačům výpočetní techniky. Zájemci o ní se sjedou do rekreačního střediska Čeřínek, aby zde prohloubili své znalosti v oboru, který zrakově postižené velmi obohacuje a dává jim příležitost získávat mnohem více informací a zkušeností než tomu bylo v minulosti. Odborně zdatní instruktoři jistě poradí ve všem, co vás bude zajímat. A třeba i zcela nový zájemci objeví pro sebe svět internetu či scanování černotisku.

Přestože náš klub na dva měsíce osiří, nezanedbatelná část (klubistů) nebude zahálet a v různých koutech naší vlasti nepřeruší vzájemný styk a zůstanou i nadále v kontaktu a navíc získají mnoho přátel z jiných organizací, jež mohou svými dobrými nápady obohatit rozmanité činnosti všech účastníků těchto prospěšných akcí.

B. Marek

Z klubové činnosti


Pravidelné úterní schůzky našich členů obohatí čas od času svou přítomností mnohdy zajímavý host nebo je domluven na víkend nějaký výlet. Přesně tak tomu bylo i v květnu. Návštěva paní Husákové, jež se zabývá problematikou konzumace nezávadné pitné vody byla velmi poučná. Především otázka, co vlastně v současné době pijeme a zda nápoje, které jsou nabízeny v prodejnách, jsou zcela zdravotně nezávadné, nás plně vtáhla do problematiky. S úžasem jsme se dozvěděli, že v mnohých případech je voda z obyčejného vodovodu méně škodlivá než reklamou vychvalované výrobky našich prodejců.

Sobotní den 19. května nabídl všem členům jihlavské SONS návštěvu zoologické zahrady v našem krajském městě. Spolu s námi exkurzi absolvovali i naši přátelé z Třebíče, Pelhřimova, Kyjova, Hodonína i Prahy. Předem o našem handicapu informovaná průvodkyně mnohem podrobněji hovořila o životě všech zvířat. Kde to bylo možné, jsme měli možnost i pohladit si mnohá z nich. Po návratu do klubovny následovala zajímavá debata otevírající mnoho palčivých témat a o nichž probíhá mezi zrakově postiženými často polemika.

Občasné návštěvy slečny Malíkové z městské knihovny nás vždy včas informují o novinkách v této instituci. Bylo tomu tak i v červnu. Její zpráva se týkala především dalšího rozšíření fondu zvukových knih, ale uváděla i možnost vypůjčit si časopisy ve zvětšeném písmu. Zároveň nás upozornila, že díky většímu finančnímu pokrytí se naskytla možnost navrhnout názvy časopisů, o které bychom měli zájem a knihovna by je zajistila a zdarma půjčovala. Proto čtenáři přemýšlejte a navrhujte !

Z důvodu dovolených bude přerušeno vypůjčování zvukových knih v první polovině července a první týden v srpnu. Knihovna bude i nadále nabízet a poskytovat všem zrakově postiženým svoji pevnou internetovou linku. Proto vyzýváme všechny zájemce, aby mnohem častěji této nabídky využívali a to nejlépe každé úterý dopoledne, kdy je pro veřejnost knihovna uzavřena a počítač s tiskárnou a vypalovačkou je nám bez problému k dispozici.

redakce

Technická Zajímavost
(převzato z časopisu Sto plus jedna)

Jablonečtí skláři Jindřich Pokorný a Petr Adamovský jsou jedinými mistry v zemi, kteří dovedou vyrobit skleněné oční protézy. "Ročně jich zhotovíme asi 1200, od zdravého oka jsou k nerozeznání," řekl Petr Adamovský. Skleněné oční protézy podle něj používá v ČR asi 2000 pacientů.

V České republice neexistuje žádná škola, která by učila výrobě skleněných protéz. Zvláštní umění, které mnoha lidem přineslo nový smysl života, si předávají jablonečtí skláři mezi sebou již 70 let. "Šikovnému skláři trvá nejméně 3,5 roku, než zvládne všechna úskalí," dodal Adamovský.

Sklářští mistři nejprve vyfouknou nad kahanem z čiré trubičky oční bulvu. Na ni pak pokládají barevné skleněné nitě, které tvoří drobnou kresbu charakteristickou pro živé oko. Výroba každé protézy je pečlivá a velmi přesná práce. Nejlépe se dělají oči tmavohnědé, nejvíc práce je se světlemodrými nebo šedozelenými, u kterých je každá chybička hned vidět.

Oční protéza stojí 760 korun a pacientům ji plně hradí pojišťovna. Po půlroce používání je potřeba ji vyměnit, protože slzy naleptají její hladký povrch.

Skleněnou oční protézu začal vyrábět před 150 lety německý sklář Ludwig Müller. Nyní jsou na trhu i plastové protézy, ty ale mohou vyvolat u některých pacientu alergické reakce, proto mají skleněné oči v medicíně pořád své pevné místo.

převzato z ČTK

SERVER PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Informace o pracovních příležitostech, výrobcích a službách pro zdravotně postižené bude poskytovat nový informační server na internetu. Nové stránky na adrese amod.aznet.cz by se měly stát jakýmsi komunikačním můstkem mezi zdravotně handicapovanými.

Sekce stránek s názvem Forum má dat šanci otevřeně mluvit o problémech zdravotně postižených lidí, upozorňovat na ně, a napomoci tak k jejich vyřešení.

Osobní stránky a rubrika seznamka zase umožní postiženým navazování nových kontaktů.

zdroj: teletext

CHODNÍKY A SCHODIŠTĚ

(Pokračování příručky Hermana van Dycka)Vystupujete-li na chodník nebo sestupujete-li z něj, stačí říci: "Chodník nahoru" nebo "chodník dolů". Pokud s někým chodíte častěji a jste na sebe zvyklí, stačí dát domluvený signál - např. přitisknout paži k tělu.

Není většinou nutné se s nevidomým zastavovat, abychom mu umožnili ohmatat kraj chodníku bílou holí.

Jestliže přijdete ke schodišti, řekněte jednoduše: "Pozor, schody nahoru (dolů)" a vykročte. Můžete se také zeptat nevidomého, chce-li se zároveň druhou rukou držet zábradlí. Pokud ano, řekněte: "Zábradlí je po vaší pravici (levici)" nebo položte jeho volnou ruku přímo na ně.

Opravdu není nutné předem hlásit počet schodů. Ve spěchu se člověk často splete. Jde-li nevidomý sám, ucítí konec schodiště holí. Pokud jdete s ním, neztrácejte čas počítáním, ale oznamte jednoduše poslední schod. Jestliže je možno volit mezi pevným a pohyblivým schodištěm, nechejte rozhodnutí na nevidomém. Na eskalátory však nevidomého určitě včas upozorněte.DOTĚRNÝ ANDĚL STRÁŽNÝ

Vše, co bylo napsáno nebo řečeno, pokud jde o těžce zrakově postižené a jejich nezávislost, má občas za následek, že někteří lidé z úcty k této nezávislosti váhají nabídnout pomoc. Dokonce i když vidí nevidomého v nesnázích, ať už na ulici, na nádraží.nebo kdekoli jinde.

Jsou mu v patách jako určitý druh anděla strážného, plni obav, aby se neuhodil o nějakou překážku. Jistěže obdivuhodný úmysl! Tito pomocníci si ale myslí, že o nich nevidomý neví. Ten je ovšem při samostatné chůzi velice bdělý a maximálně využívá ostatních smyslů, hlavně sluchu.

Zpravidla velice brzy zjistí, že má anděla strážného, který nejenže nepomáhá, ale navíc svou nejasnou přítomností na sebe poutá pozornost. Tím nevidomého zaměstnává, což překrývá ostatní vjemy, a pokud tato "malá hra" trvá určitou dobu, může nevidomého dosti znervóznit. Neváhejte nabídnout vlídně svou pomoc a v žádném případě nehrajte roli strážného anděla. Ať by byl Váš úmysl jakkoli dobrý, stali byste se protivným ďáblíkem, kterého by si nevidomý přál nechat co nejrychleji zmizet.

Dokončení seznamu tyflopomůcek Olomouc


evid. číslo: popis pomůcky: cena:
7. Společenské hry, hmatové obrázky
0188 Hlavolam Blok 22,- Kč
  Hra boj na mostě 180,- Kč
0181 Hra Člověče nezlob se 588,- Kč
0183 Hra Domino malé 306,- Kč
  Hra Domino velké 450,- Kč
0180 Hra Mlýn 306,- Kč
0179 Hra ovčinec 306,- Kč
  hra Patnáctka 148,- Kč
0182 Hra Šachy 696,- Kč
0185 Hrací kostka 50,- Kč
0186 Kanastové karty 85,- Kč
0191 Míč s rolničkou průměr 23 cm 36,- Kč
0184 Pět her pro nevidomé a vidomé děti 72,- Kč
  Reliéfní omalovánky Mořský svět 75,- Kč
  Reliéfní omalovánky Ptáci 75,- Kč
  Reliéfní omálovánky V zahrádce 75,- Kč
0190 Reliéfní kniha Dopravní prostředky 320,- Kč


Poznámka: u pomůcek, které jsou uváděny s kódem je zaručené plné nebo částečné hrazení zdravotní pojišťovnou.Na některé pomůcky je možno požádat o příspěvek od okresního úřadu:

 • Pichtův psací stroj (všechny typy) až 100%
 • Dymokleště až 100%
 • Hodinky hmatové všechny typy až 50%
 • Hodinky s hlasovým výstupem všechny typy 50%
 • Budíky hmatové i s hlasovým výstupem všechny typy až 50%
 • Dálkový ovládač VPN01 až 100%
 • Dálkový ovladač VPN003 zasazený v holi až 100%
 • Zvukový orientační majáček až 100%
 • Kompas hmatový i s hlasovým výstupen až 100%
 • Kuchyňské váhy všechny typy až 50%
 • Osobní váha až 50%
 • Tonometr s hlasovým výstupem až 50%
 • Kalkulátor s hlasovým výstupem až 100%
 • Diktafon až 100%
 • Radiomagnetofony - všechny typy (do 4500 kč) až 100%
 • Elektronické záznamníky až 100%
Blahopřání


bonboniéra Marii Schwarzové a Miroslavě Majerové přejeme k jejich kulatinám hodně zdraví a životní pohody.


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz),

Mgr. Viktor Dudr podklady dodala: Milada Hrušková, Eva Malečková, Marie Fialová

tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

tisk bodové verze: Tyfloservis Brno (tsoas-br@braillnet.cz)SONS Jihlava 2001


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.50
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *