Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 5 - ročník II. - 3. října 2001

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Slovo úvodem
Rekondice a rekreace na Svratce
Proč si nepořídit dvoukolo?
Nezapomínejme na Arii
Zajímavý program v rozhlase
Vzorná reprezentace
Plán činnosti na měsíce září, říjen, listopad a prosinec
Příručka Hermanna van Dycka (pokračování)
Blahopřání
Zajímavost


Slovo úvodem:


Měsíce červenec a srpen z pohledu členů naší okresní organizace nenabízejí zrovna pestrou nabídku akcí. Období vrcholného léta je přímo stvořené k rekreačním pobytům u vody či poznávacím výletům a navazování nových přátelských vztahů. Popisované záměry měl v úmyslu v plné míře naplnit i náš výbor, a proto pro své členy zajistil tři rekondiční a vzdělávací pobyty. Nemá smysl podrobně informovat o každém z nich, ale pro ty, jež se z jakýchkoli důvodů nemohli žádného z nich zúčastnit, přinášíme reportáž alespoň z jednoho. Všichni si tak mohou udělat obrázek o tom, jak podobná akce probíhá a co je její hlavní náplní.

redakce

Rekondice a rekreace na Svratce


Malebné městečko Svratka leží na hranici mezi krajem Vysočina a jeho sousedem krajem Pardubickým. Městečko s bohatou historií a sportovní přítomností (jediná přírodní rychlobruslařská dráha v naší zemi) přivítalo účastníky rekondice sympaticky. Mám na mysli pěkné počasí. Všichni účastníci kvitovali s povděkem příjemné a útulné ubytování ve sportovním penziónu. Přes čtyřicet frekventantů obsadilo dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a mohli vyrazit na průzkumnou cestu po samotné ubytovně i do nejbližšího okolí. Co jsme objevili? To, že na stravování budeme chodit do přízemí, kde byla jídelna, a že k dispozici bude i místnost pro počítačové radovánky. Našel se i prostor na masážní regeneraci. V nejbližším okolí se nalézalo pěkné koupaliště, sportovní hřiště, ohniště na táborák a ani cesta do restaurace či cukrárny nebyla nijak daleká.

Většinu přítomných tvořili naši členové z Jihlavy, ale naše pozvání přijali i dobří přátelé s Třebíče, Brna, Prahy, Uherského Hradiště i manželé Smetanovi až z Jablunkova. Plán na jednotlivé dny byl pečlivě rozvržen, ale nepřízeň počasí v druhé polovině rekreace trochu schéma narušila. Přesto vše, co organizátoři zamýšleli podniknout, se realizovalo, byť v jiné posloupnosti než bylo původně navrženo. Co se ovšem nezměnilo byly ranní rozcvičky a každodenní rekondiční cvičení s prvky jógy, které velmi názorně a odborně vedla paní Malečková. Různé soutěže zaměřené na prostorovou orientaci a samostatný pohyb každodenně obohacovaly náš program. Pro zajímavost mohu jen namátkově vyjmenovat o jaké disciplíny se jednalo. Tak například: chůze přímým směrem na vzdálenost osmi metrů, hod míče na ozvučený terč, štafetové závody družstev a mnoho dalších. Pokud přálo počasí využívali jsme, a to bez výhrad, plaveckého bazénu pro kondiční cvičení ve vodě. Kromě již zmiňovaných akcí účastníci hojně navštěvovali bezplatné masáže a mnozí z nás zavítali i k počítači. Pro ještě větší atraktivnost zájezdu byl podniknut výlet do Hlinska. Zajímavá tam byla prohlídka dobových domečků zvaných Betlém. Průvodkyně byla velmi tolerantní a na mnohé exponáty bylo možno si sáhnout, takže nevidomí kolegové měli mnoho bezprostředních zážitků i z této návštěvy.

Na závěr mohu konstatovat, že se průběh celé rekondice vydařil a vtipné diplomy a hodnocení účastníků všechny pobavilo. Přátelství všech přítomných nabylo takové kvality, že budou rádi vzpomínat na Svratku a zapamatují si, jak byla rekondice s Jihlaváky pěkná a veselá.

B. Marek

Proč si nepořídit dvoukolo?


Možná, že nabídka opatřit si dvoukolo přichází v závěru léta poněkud pozdě. Proč však nevyzkoušet přednosti této pomůcky, přes zimu si ji obstarat a do nového roku s ní už vyrukovat na silnice a cesty. Pro nezasvěcené jen připomínám, že dvoukola se vyrábějí dvojího typu. Za prvé jako tandemová tj. oba jezdci sedí za sebou, nebo za druhé jako spřažená což znamená, že cyklisté sedí vedle sebe na dvou kolech vzájemně propojených. Nevýhodou prvého z jmenovaných způsobů je poněkud těžší stabilita, která je ale vyvážená vyšší rychlostí. V druhém případě naopak stabilita je perfektní a i komunikace mezi jezdci je lepší.

Pro těžce zrakově postižené či nevidomé má jízda na kole velmi pozitivní vliv a to především na jejich kondici. Podstatou celé jízdy je řízení dvoukola vidomým vodičem a jeho partner - v našem případě zrakově postižený - se s řidičem podílí na šlapání. Tato pomůcka samozřejmě není laciná, ale odbor sociálního zabezpečení může na náklady přispět až do výše 50% ceny. Pro zájemce přinášíme kontaktní telefonní čísla na tři výrobce, u nichž získáte další informace.

  máme zde dokonce dva kontakty:
 • Mudřík, tel.: 067 / 309 603, Zlín
 • Bareš, tel.: 0603 / 473 622, 0202 / 802 322, 0202 / 804 253, Brandýs nad Labem
 • firma HG GROUP, s. r. o., Zborovská 33, 150 00 Praha, tel.: 02 / 54 15 27


Nezapomínejme na Arii


Vedle počítačů s hlasovým výstupem existuje na našem trhu i jiný typ kompenzační pomůcky z této kategorie. Jedná se o Arii, která se liší kromě jiných funkcí oproti počítači především tím, že text, jež vkládáme do Arie se děje pomocí klávesnice, kterou známe z běžného slepeckého psacího stroje. Výhoda spočívá v tom, že majitel zmiňované pomůcky nemusí ovládat klávesnici počítače a přesto může komunikovat s běžnou veřejností. Jedním s těch kdo se o Arie zajímá a má o nich velmi dobrý přehled je pan Josef Konečný. Budete-li mít o tyto informace zájem napište mu či zatelefonujte na následující adresu a telefon:

Polymer Institute
Tkalcovská 2
613 00 Brno

tel.: 05 / 57 74 80 (v době od 6:30 - 14:30 hod. ve všedních dnech)Zajímavý program v rozhlase


Je málo pořadů ať už v rozhlase nebo televizi, které by se zabývaly problematikou zrakově postižených. Jedním z nich je pravidelný pořad Radiožurnálu pod názvem "Z jiného pohledu". Rozhovory, pozvánky na rekondice či turistické výšlapy a mnoho dalších námětů nabízí tento ojedinělý pořad. Alena Kumstýřová a zejména Pavel Musil se snaží, aby pořad obsahoval vše, co zajímá zrakově postižené spoluobčany, a také aby i ostatní lidé vnikli do psychiky postiženého. Pokud se s takovým člověkem setkají na ulici, v dopravním prostředku či jinde, radí, jak mají na jeho počínání reagovat a účinně pomoci. Přesto, že pořad je zajímavý, má poněkud nešťastnou dobu vysílání. Nedělní pořad vždy po zprávách a sportovním zpravodajství začíná asi v 21:10 hodin. Širší veřejnosti je poslouchán pravděpodobně málo vzhledem k návratům z víkendu a konkurenci televize. Přesto doporučujeme, abyste pořad občas na svých přijímačích naladili a vyzkoušeli.

Vzorná reprezentace


Ve dnech 6. až 8. září byl uspořádán ve městech Ústí nad Labem a Litoměřice podnik pod názvem Tyfloart. Sedmičlenná jihlavská skupina ve složení: předseda Hegner, Hložková, Brejlová, Kružíková, Hrušková a manželé Doležalovi vskutku důstojně reprezentovala znalosti i zručnost zrakově postižených na této přehlídce. Dobře organizovaná akce nabídla všem přítomným vedle toho, že mohli předvést své schopnosti a dovednosti, i velmi pěkný výlet do velkého Března a na zámek Střekov. Po všech stránkách srdečné přijetí od ostatních účinkujících i pořadatelů nás všechny dojalo.

M. Hrušková

Plán činnosti na měsíce září, říjen, listopad a prosinec

doplněný o dvě pozvánky do Brna


září:
 • 19. 9. - Výlet do Pelhřimova s návštěvou Křemešnické rozhledny
 • 29. 9. - Soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu v Jihlavě
říjen:
 • 13. 10. - Podobná soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu v Brně
 • 19. 10 až 21. 10 - Víkend na Svratce
 • 27. 10 až 3. 11 - Rekondice v Jizerských horách
listopad:
 • 5. 11 až 10. 11 - Rehaprotex Brno (kompenzační pomůcky)
 • 9. 11 až 10. 11 - Velká výstava pomůcek všeho druhu, Kulturní dům Jihlava
 • 24. 11 - Členská schůze s volbami nového výboru - restaurace Krystal
prosinec:
 • 18. 12 - Předvánoční posezení v klubu
 • 28. 12 - Rozlučka se starým rokem


Příručka Hermanna van Dycka (pokračování)


Opět přinášíme pokračování příručky Hermanna van Dycka.JAK UKÁZAT MÍSTO K SEZENÍ

Podle poměrně rozšířeného názoru - i když poněkud bludného - je za všech okolností vhodné najít nevidomému co nejrychleji místo k sezení. V tramvaji, ve vlaku a autobusu je to samozřejmé, protože při prudším brzdění nebo nárazu neumí nevidomý dost rychle nalézt náležitou oporu. U starších nevidomých je to stejně vhodné, jako u všech starších osob. Také zde uplatněte zlaté pravidlo: Ukažte nevidomému sedadlo, ale ponechte na něm bez naléhání, zda si chce sednout nebo ne. Celkem jednoduchá věc jako ukázat místo, se někdy stává komplikovanou operací, když se do toho vloží jedna, dvě, i více osob. Nevidomý je otáčen, přemísťován, postrkován, držen... a konečně usazen. A přece je to snadné. Položte ruku nevidomého na opěradlo: "Zde je židle, toto je opěradlo", on sám okamžitě zjistí její polohu a posadí se bez nesnází. Nebo položte jeho ruku na okraj křesla a řekněte: "Křeslo je po vaší pravici". Nevidomý pak snadno určí jeho polohu.

KDE JE? "TADY", KDE JE? "TAM"

Nikdy neříkejte: "Židle je tady" nebo "Stůl je tam " nebo "Támhle u zdi je kolo", ukazuje směr prstem. Takové ukazování je založeno na zraku a nemá žádnou cenu pro nevidomé. Řekněte spíše: "Před Vámi je židle", "Malý stůl je asi jeden metr za Vámi" nebo "Deset metrů před Vámi u zdi je kolo". Při obsluze u stolu můžete říci: "Sklenka je před Vaší levou rukou" nebo "Deset centimetrů vlevo od Vaší pravé ruky je popelník".

Můžete také lehce ťuknout na dotyčný předmět, aby ho nevidomý poznal po zvuku. Dáváte-li mu do ruky skleničku, řekněte, kam ji může odložit: "Vlevo od Vašeho křesla je nízký stolek."

Blahopřání:


Výbor i členové SONS Jihlava přejí všem jubilantům, kteří oslaví svá kulatá výročí narození, hlavně hodně zdraví a životní pohody.

Milan Straka
Hedvika Kopčáková
Marie Váňová
Milada Jusková
Jakub Kyšiday Jana Šimáčková
Antoním Novotný


Zajímavost:


(převzato z časopisu Zora)

Elegantní brýle nemají piloti zdaleka jen pro parádu. Chránit je musí nejen před oslněním, ale i před UV zářením typu A i B, musí zajistit optimální čisté a nezkreslené vidění. Přes tři stovky pilotů Českých aerolinií má ohnivzdorné a mechanicky odolné brýle od přední evropské společnosti GrandOptical, osazené podle potřeby dioptrickými slunečními čočkami G-15. Jedná se o barevně neutrální sklo, které nezkresluje barvy a absorbuje 85% viditelného světla. Jde o sklo tvrzené, takže odolává poškrábání. Vyvinula ho už v roce 1929 společnost Bausch a Lomb podle požadavku velení sil Armády USA, aby se letci mohli vyrovnat s oslněním během letu.


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz),

Mgr. Viktor Dudr podklady dodala: Milada Hrušková, Eva Malečková, Marie Fialová

tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

tisk bodové verze: Tyfloservis Brno (tsoas-br@braillnet.cz)SONS Jihlava 2001


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.50
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *