Titulní stránka


Brněnský občasník


O autorovi těchto stránek


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 1 - ročník III. - 29. ledna 2002

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Slovo úvodem
Náš rozhovor (s Miladou Hruškovou)
Nová technika masáží
Pokračování seriálu Hermana van Dycka
Doplňující informace k plánu činnosti
Blahopřání


Slovo úvodem:


Není tomu tak dávno, co vznikl nápad vydávat časopis, jež bude mapovat a dokumentovat činnost okresní odbočky SONS v Jihlavě. Abychom byli konkrétní, myšlenka se zrodila před dvěma roky a hned nato byla realizována. Podle ohlasu čtenářů to byl nápad šťastný a Horizont, jak se časopis jmenuje, se stal pevnou součástí života zrakově postižených, a to nejen na Jihlavsku.

Do třetího roku vykročíme s novým elánem a možná dojde i na nějakou inovaci, ale především si chceme zachovat dobrou pověst mezi čtenáři a získat další odběratele.

Již v minulém čísle jsme se zmínili, že je připravována členská schůze na 1. prosince do hotelu Jihlava. Záměr byl dodržen a průběh celé akce byl důstojný. Vedle tradičních bodů, jako byla zpráva o činnosti a referát o hospodaření, se navíc uskutečnily volby do předsednictva okresní organizace. Podle očekávání byli zvoleni všichni dosavadní činitelé, a navíc byl výbor rozšířen o další čtyři členy, tedy na jedenáct.

Staronovými členy se stali:
předseda Pavel Hegner
místopředsedkyně Marie Fialová
jednatelka Eva Malečková
hospodářka Dagmar Kunteová
členka výboru, vedoucí klubu Milada Hrušková
kulturní referenti Bořivoj Marek a Hana Jirásková
členky výboru Julie Novotná, Marie Marešová,
Vlasta Maurerová a Jana Šimáčková

Popřejme všem zvoleným hodně štěstí v jejich nelehké práci, a aby jejich úsilí vyústilo hlavně ve prospěch zrakově postižených na okrese.

redakce

Náš rozhovor (s Miladou Hruškovou)


Stálí návštěvníci klubu zrakově postižených v Jihlavě a účastníci mnohých akcí, které SONS Jihlava pořádá, si neumějí představit, že by se zde neshledali s paní Miladou Hruškovou. "Naše Miladka", jak jí důvěrně říkáme, oslavila v těchto dnech neuvěřitelnou osmdesátku. Vitalita a elán, s nimiž se pouští do každé práce, společně s přehledem a životní zkušeností, ji předurčily do role přirozeného mluvčího. A že je mluvčí respektovanou, o tom svědčí obliba mezi všemi členy klubu. Rozhodl jsem se s ní udělat rozhovor, abychom ji poznali ještě důkladněji.

B. Marek: Řekni nám, Miladko, něco o svém dosavadním životě.

M. Hrušková: Své mládí jsem prožila s rodiči a sourozenci v Horní Cerkvi. Během studia osmiletého reálného gymnasia v Pelhřimově jsem cvičila v Sokole, hodně sportovala i hrála ochotnické divadlo. Následovala maturita a administrativní práce ve Škodových závodech v Praze. Vdala jsem se, s manželem vychovala dva syny. Po 38 letech práce ve Spojích jsem se stala na 13 roků vedoucí peněžního a převodového oddělení pošty Jihlava 1. I po odchodu do důchodu jsem dlouho vypomáhala na různých pracovištích pošty.

B. M.: Jak bylo již zmíněno na jiném místě, jsi vedoucí klubu. Co to pro Tebe znamená a co Tě v této souvislosti těší nebo mrzí?

M. H.: Jako vedoucí klubu se necítím, spíše jsem zprostředkovatel mezi SONS a členy klubu. Těší mě, když se sejde hodně členů, jsou veselí a dobře se baví. Co mě mrzí? Neukázněnost členů klubu při čtení programu na nadcházející dny a týdny a jejich následné otázky, jejichž odpovědi již byly řečeny.

B. M.: Zúčastnila jsi se mnoha zájezdů nebo akcí. Je něco, co Ti nezapomenutelně zůstalo v paměti?

M. H.: Být vedoucím zájezdu pro zrakově postižené je velmi náročné, ale na všechna úskalí se zapomene, když slyšíš vřelé díky za pěkné prožití celého dne či týdne a jak se těší na další zájezd či rekondici. Co mně zůstalo v paměti? V roce 1998 se rekondice v Bělči zúčastnil pan Denner (SONS Třebíč), který při následném náhodném setkání s mým synem o mně prohlásil, že jsem "žena se zlatým srdcem v těle" . To je pro mě nezapomenutelné.

B. M.: Vím o Tobě, že vedeš také kroniku. Co vše do ní zapisuješ a od kdy ji vlastně vedeš?

M. H.: Kroniku píši od 1. 1. 1997, to znamená, že letos začínám šestý rok. Zapisuji vše, co se děje v klubu i v naší organizaci SONS. Vše doplňuji kresbou, výstřižky z novin a fotografiemi.

B. M. Děkuji za rozhovor.


Nová technika masáží


Od poloviny října 2001 se každou středu od 10 do 18 hodin v klubu SONS (Mahenova 3) provádí masáže obohacené o novou techniku - zvanou "manuální lymfodrenáž". Tato metoda je založena na odstraňování škodlivých a odpadních látek metabolizmu prostřednictvím lymfatických cest. Je vhodná před vlastní masáží a má blahodárný vliv na celulitidu, některé závažné choroby a uplatní se i proti únavě. Zásadně se využívá proti otokům. Nejedná se o alternativní cestu, ale o standardní postup používaný ve zdravotnických zařízeních.

Po účasti na kurzu, který vedl MUDr. Bechyně CSc. (skutečná kapacita ve svém oboru), jsem zakoupil videokazetu s praktickým postupem, kterou bych chtěl v nejbližší době zájemcům promítnout, aby se mohli sami přesvědčit o dodržování předepsaného postupu.

Ceny této procedury budou podobné jako u klasických masáží (do 50 Kč - dle rozsahu).

Jsem mile překvapen, že odezva klientů na manuální lymfodrenáž je tak velká, a proto je prosím o trochu trpělivosti a pochopení, jelikož jsem u této metody dosud nezískal takovou zručnost jako u klasické masáže.

Masérské služby se poskytují všem zájemcům - členům SONS Jihlava, jejich příbuzným i známým. Je vhodné se písemně objednat v klubovně SONS na tiskopis nebo si přímo při masáži (ve středu) zajistit vhodný termín. Připomínky a dotazy vám zodpoví předseda SONS, pan Hegner (066/7218831), nebo se přímo obraťte na masérskou službu (05/41219511, mobil 0608/866912, e-mailová adresa: p.bruckner@worldonline.cz).

Leo Brückner

Pokračování seriálu Hermana van Dycka


V tomto čísle se opět vracíme k seriálu o nevidomých Hermana van Dycka:

KDE MÁM KABÁT?

Po různých společenských akcích, při cestování apod. lidé nevidomému často pomáhají nalézt jeho kabát, klobouk nebo zavazadla: "Pojďte, pomohu Vám." A hle, kabát, klobouk a zavazadlo nejsou k nalezení. Najít je bývá někdy velké dobrodružství, zvláště proto, že zrakově postižený často přesně neví, jaké barvy je dotyčný předmět. Je vhodné nechat nevidomého, aby si umístil své věci sám. Pokud mu pomáháte, řekněte: "Váš kabát visí na prvním háčku od dveří " nebo "Vaše zavazadlo je v přihrádce nad Vámi ".

ŽÁDNÁ TABUIZOVANÁ SLOVA

V hovoru s nevidomým mnoho lidí nemá odvahu používat slov jako jsou "vidět", "dívat se", "slepota", "nevidomý člověk". Takže říkají: "Můj strýc je také... ehm, ehm... také takový" nebo "Moje babička měla totéž." Pokud náhodou použijí slova "vidět" a uvědomí si to, stává se, že ztratí duchapřítomnost. Začnou koktat nebo se ponoří do omluv: "Oh ! Pardon... promiňte mi, nemyslel jsem to tak " apod., zatímco sami nevidomí vyprávějí žerty o svém handicapu. Slovo "slepota" používají a vnímají stejně jako jiná slova. Slova "vidět", "kouknout se", "mrknout", "prohlédnout si".. používají k vyjádření svého způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se apod., .. "Četl jsem tuto knihu" (poslouchal zvukovou nahrávku). "Viděl jsem (vnímal, ohmatal si) hezkou ozdůbku". "Ano, viděl jsem (slyšel jsem) tuto hru." Bez obav můžete říci nevidomému: "Chtěl byste se podívat na tuto věc?" a zároveň mu podejte do rukou dotyčný předmět (např. láhev, oděv nebo něco jiného). Nebojte se použít slov "nevidomý" nebo "slepota", pokud o ně v rozhovoru jde.

Je ovšem značně nevkusné říkat: "Jste slepý?. . Úplně? ... Takže nevidíte nic?. . To je hrozné!. . To od narození ? ... Po nemoci ? ... Při nehodě?" . . atd. . A nezapomínejte, že nevidomí nejsou hluší a že šeptané poznámky jako: "Považuji to za nejhroznější zlo na světě!" nebo: "Raději bych byl mrtvý!", jim neujdou. Samozřejmě to tak můžete cítit, ale nevidomí na to mají jiný názor.


Doplňující informace k plánu činnosti a to na měsíc únor


Ve středu a čtvrtek 13. a 14. 2. 2002 od 16.30 nebo 17.00 hod. vás zveme (především manželské dvojice) do hotelu Hvězda. Zde se uskuteční prezentace firmy, která se zabývá výrobou a distribucí různých výrobků z oblasti zdravotnictví. Ukázka funkčnosti a praktického využití nabízeného zboží bude spojena s chutnou večeří.

V pátek 22. 2. 2002 od 14.00 se koná v prostorách klubu zp v Mahenově ulici č. 3 zajímavá beseda s oční lékařkou MUDr. Jaroslavou Novotnou. Vítán bude ten, kdo má zájem dozvědět se něco nového z problematiky zrakových vad nebo se případně zeptat na své vlastní oční problémy.

Blahopřání:


I v novém roce chceme popřát všem členům svazu, kteří oslaví své narozeniny v měsících lednu a únoru: "Hodně štěstí a zdraví !!"

Jsou to: (podle data narozenin)

Milada Hrušková, Jan Schwarz, Marie Kružíková, Evžen Zámek, Marie Hammerschmiedtová, Věra Habermannová, Milada Nejedlá, Věra Šibrová a Josef Jelínek.Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz), Milada Hrušková, Leopold Brückner (l.bruckner@worldonline.cz), Eva Malečková

grafická úprava tiskové verze: B. Marek ml.

tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

tisk bodové verze: Tyflocentrum Brno (tsoas-br@braillnet.cz)

časopis můžete také nalézt na této www stránce.


SONS Jihlava 2002


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.xx nebo 6.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *