Titulní stránka


Brněnský občasník


O autorovi těchto stránek


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 2 - ročník III. - 10. dubna 2002

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Kaleidoskop dnů
19. února a 26. března - kurz asertivity
22. února - beseda s oční lékkařkou
26. února - beseda s pracovníky SZ
5. března - návštěva městské knihovny
9. března - soutěž v psaní a čtení
13. březen - Vodní ráj
15. 3. - 17. 3. - výjezdní zasedání KR zdrav. postižených
Plán práce na duben, květen a červen 2002
Blahopřání
Zajímavá návštěva
Další část seriálu o nevidomých


Kaleidoskop dnů:


Konec měsíce února a celý březen byly naplněny řadou akcí, kterými žila většina členů naší organizace. K tomu, aby všichni čtenáři dostali ucelený obrázek, jak vše probíhalo, jsme zvolili tentokrát netradiční formu.

Celé číslo bude pojato jako zápisky z diáře. Věříme, že získáte pěkný přehled, a proto bude chronologicky vše řazeno tak, jak se skutečně realizovalo.

redakce

19. února a 26. března, 10.00 hod.,
klubovna SONSÚstřední orgány SONS ve spolupráci s jihlavským tyfloservisem připravily pro své členy a klienty cyklus přednášek a besed, jež mají za úkol připravit posluchače na řešení obtížných životních situací. Přednášky budou probíhat po celý rok v měsíčních intervalech a jejich protagonistou se již stal PhDr. Zbyněk Galvas. Tento článek se stává tak trochu náborem dodatečných zájemců.

První konzultace se zúčastnilo dvanáct frekventantů a podle slov pana Galvase by se měl jejich počet ustálit maximálně na dvaceti. Prvky asertivního chování a sociální dovednosti se jistě každému z nás budou v běžném životě hodit, a navíc čerpat tyto zásady od člověka, který má v této oblasti velké zkušenosti, není přece k zahození. Uvědomili si to již mnozí z nás, a tak mezi školenými jsou kromě "Jihlaváků" také přátelé z Pelhřimova a Havlíčkova Brodu. První schůzka měla spíše seznamovací charakter a vlastní výuka bude zřejmě naostro probíhat již od druhé části. Proto neváhejte. Koncem dubna, konkrétně dvacátého třetího, bude uzavřen nábor nových členů, jejich počet by neměl převýšit již zmíněný počet. O dalším průběhu vás budeme opět informovat.

Závěrem uvádíme pravidla kurzu sociálních dovedností:

 1. pravidelná účast
 2. dochvilnost
 3. tolerance
 4. mlčenlivost
 5. tři měsíce otevřená skupina
 6. angažovanost s omezením
 7. právo ptát se na cokoliv
 8. právo neodpovídat na cokoliv
 9. délka dvě až dvě a půl hodiny
22. února 14.00 hod.,
klubovna SONSProtože řada členů již delší čas volala po tom, aby mezi nás přišel odborník na problematiku pro nás nejzajímavější, tzn. oční choroby, pozvali jsme mezi nás MUDr. Jarmilu Novotnou. Paní doktorka řadu našich členů zná z ordinace a zabývá se jejich problémy. Přednáška se však také týkala obtíží, se kterými se setkávají i ostatní lidé.

Podrobný výklad, jak vzniká šedý či zelený zákal, léčba a úspěšnost zákroků při jejich odstraňování, vtáhl všechny přítomné do následné podnětné diskuse. Hovořilo se o krátko- i dalekozrakosti, o nových metodách léčení objevených v posledních letech. Především bylo zdůrazněno, že při jakýchkoli potížích, jež budeme na sobě pozorovat, máme neprodleně navštívit oftalmologa. Je třeba tuto zásadu vštěpovat i svým přátelům či známým. Včasné odhalení začínající oční choroby v mnoha případech zabrání rychlému zhoršování stavu.

Na závěr pro případné zájemce o radu uvádíme, kde MUDr. Novotnou můžete kontaktovat a dohodnout si návštěvu. Jedná se o soukromou ordinaci v Benešově ulici č. 46 v Jihlavě, tel. 066-7310132.26. února, 14 hod.,
klubovna SONSPátý březen připravil návštěvníkům klubového posezení další zajímavý bonbónek. Opět mezi nás přišla paní Mgr. Andrea Šeredová a pan Robert Sobotka, oba pracovníci sociálního zabezpečení. Očekávali jsme četné dotazy na přítomné hosty od členů klubu a to se také splnilo.

Paní Šeredová připomněla, že při poskytování příspěvků na kompenzační pomůcky přechází úřad, na kterém pracuje, na jinou strategii - navštěvuje žadatele přímo u něj doma. Účelem těchto návštěv je přesvědčit se přímo na místě o jeho schopnostech zvládnout obsluhu a využívání požadované pomůcky. Pan Sobotka zdůraznil každoročně stoupající náklady úřadu sociálního zabezpečení na pomůcky a navrhoval, aby některé z nich byly využívány více jednotlivci zároveň (Pozn. redakce: realizace tohoto nápadu se mi zdá např. u počítače z hlasovým výstupem či u rotopedu poněkud problematická).

Neformální diskuse přinesla řadu zajímavých dotazů i odpovědí. Přítomní hosté byli upozorněni, že mohou očekávat v souvislosti s četností knihoven, jež půjčují zvukové knihy na kazetách i CD, zvýšený počet žádostí o poskytnutí příspěvku na zakoupení kazetových magnetofonů obohacených o přehrávač CD. Oba hosté na závěr přislíbili opětnou návštěvu - pravděpodobně na podzim.


5. března, 9.00 hod., čítárna městské knihovny


Za dveřmi již netrpělivě přešlapuje jaro a do kalendáře se nám vloudil měsíc březen. Má mnoho přívlastků a jedním z nich je i "měsíc knihy".

Rozhodli jsme se, že si návštěvou knihovny opět ujasníme, co pro nás, zrakově postižené, kniha vlastně znamená. Přivítala nás velmi ochotná slečna Martina Malíková a projevila velkou radost z poměrně velké účasti. Kromě půjčování knih ve zvukové podobě, která se již dobře rozběhla, připomněla M. Malíková, že v prostorách knihovny je i počítač s hlasovým výstupem připojený k síti Internet. Předvedla nám možnosti, jež počítač poskytuje pro zrakově postižené, a vyjádřila mírné zklamání z faktu, že využívání této služby z naší strany poněkud pokulhává. Pozitivním rysem výkladu byla skutečnost, že jej všichni velmi pozorně vyslechli a projevili ochotu zakousnout se do problematiky výpočetní techniky mnohem intenzivněji než doposud. Také se rozhodli knihovnu navštěvovat nejen za účelem výpůjčky zvukových knih, ale také proto, aby si právě práci s počítačem vyzkoušeli.

Kromě zmíněných služeb, které jsou víceméně využívány našimi členy, je pro nás zajímavé i to, že knihovna pořádá občas velmi populární besedy např. ze spisovateli, nakladateli, hudebními publicisty apod. Domnívám se, že názory lidí jejichž hlavním oborem je svět literatury a umění, by jistě zaujaly i nás zrakově postižené. Proto se závěrem ptám: proč se jich také neúčastníme!?!

9. března 9.30 hod,
klubovna SONSJedním z největších problémů pro lidi ze zrakovým handicapem je ta skutečnost, že musejí překonávat informační bariéry. Ztráta zraku vylučuje pravidelné čtení denního tisku a sledování televize. Díky Internetu a počítačům s hlasovým výstupem se tyto nedostatky podstatně zmírnily, ale i nadále v mnoha oblastech existují. Mnozí zrakově postižení tím, že ovládají bodové písmo pro nevidomé a zvládají klávesnici kancelářského stroje nebo počítače, získali proti jiným viditelný náskok. Pro ty naposledy jmenované se po celé republice čas od času pořádají soutěže v psaní a čtení bodového písma a psaní na klávesnici počítače.

Tři roky tomu taky bylo i v Jihlavě a tak letos proběhl již čtvrtý ročník. Každoročně se schází větší a větší konkurence a výkony bývají rok od roku kvalitnější. Letos pořadatelé (okresní pobočka SONS a tyfloservis v Jihlavě) přivítali soutěžící z Tábora, Žďáru nad Sázavou, Kyjova, Kamenice nad Lipou, Velké Bíteše a pochopitelně nechyběli ani domácí. O regulérnost celého klání se staraly pracovnice tyfloservisu Marcela Vasilovská a Vlasta Rodová a o naše žaludky ochotné členky klubu, které profesionálně připravily občerstvení. Doprovod účastníků a propagace byla také zajištěna. Česká televize natočila z průběhu velmi zdařilý dokument (ještě tentýž den byl odvysílán v atraktivním čase během Událostí v 19:20 hod). Navíc rozhovor s jedním ze soutěžících a celkové výsledky přinesla na svých stránkách Mladá Fronta Dnes.

Průběh celého dne měl velmi přátelský ráz a spokojenost vládla jak mezi pořadateli, tak i mezi soutěžícími a to platí i o těch, co neskončili na stupních vítězů. Všichni, kteří obsadili první místa, obdrželi diplomy, a navíc výrobky našich členek - háčkované kraslice a další předměty vyrobené šikovnýma rukama našich pletařek.

Závěrem ještě přehled vítězů:

V kategorii méně zdatných obsadila první místo jak ve čtení, tak v psaní bodového písma - paní Marie Doležalová.

V hlavní kategorii čtení bodového písma bylo pořadí následující:

 1. Irena Kratochvílová(Kyjov)
 2. Tadeáš Karasz (Kamenice nad Lipou)
 3. Bořivoj Marek (Jihlava)

V psaní bodového písma se umístili tito soutěžící:

 1. Irena Kratochvílová
 2. Miroslav Liml (Žďár nad Sázavou)
 3. Jaroslav Karmazín (Velká Bíteš)

Psaní na kancelářském stroji:

 1. Ema Kumherová (Tábor)
 2. Ing. Jaroslav Rada (Jihlava)
 3. Irena Kratochvílová

Klávesnice počítače:

 1. Ivana Karaszová (Kamenice nad Lipou)
 2. BořivojMarek
 3. Ema Kumherová


13. březen, 10.00 hod.,
Vodní rájJihlava poskytuje svým občanům řadu kulturních i sportovních zážitků, ale i míst, kde mohou prokázat svoje schopnosti duševní nebo fyzické. Někteří naši členové si chtěli ověřit především tu druhou možnost, a proto se vypravili na návštěvu Vodního ráje.

Neznalost prostředí se projevila při vstupu do areálu, při registraci návštěvníků apod. Ale zážitky čekající na všechny v prostorách koupaliště začátečnické obtíže rychle vymazaly z mysli. Vířivky, teplé vodopády, tobogány, divoká řeka - to jsou jen některé atrakce, jež všem milovníkům vody nabízí Vodní ráj. Všichni, kdo tuto exkurzi absolvovali, byli velmi spokojeni a hovořili o opětné brzké návštěvě.

Pro držitele průkazky ZTP upozorňujeme, že má vstup zdarma, držitel průkazky ZTP/P s průvodcem platí pouze 20 Kč. Běžný návštěvník platí 40 Kč, vše za hodinu pobytu.

Domníváme se, že návštěva v tomto zařízení je pro zrakově postižené velmi zajímavá a užitečná, a proto ji neodkládejte ani vy, kteří jste ji ještě nevyzkoušeli.

15. března, 17.00 hod. až 17. března, 12.00 hod.,
výjezdní zasedání KR zdravotně postižených (Geofond)Krajská rada zdravotně postižených ve složení: předseda Pavel Hegner, místopředseda Ing. arch. František Laub, přímo volení členové výboru Jiřina Kocmanová, PhDr. Arne Němec, Vladimír Marek, Jiří Pavlečka, MUDr. Stanislav Severa se zástupkyněmi komor kvn - Dagmar Tejrovskou, kzp - Ludmilou Bouzkovou a včetně předsedy a místopředsedy revizní komise Oldřicha Urbana a Zdeňka Štáfla uspořádala výjezdní školení.

Účelem celého podniku bylo seznámit představitele členských organizací sdružení s některými vrcholnými funkcionáři celostátního významu a navíc byly pozvány dvě zástupkyně Kraje Vysočina, jež mají na starost jednání a řešení problému zdravotně postižených na tomto teritoriu. Na třídenním setkání byly přítomni zástupci těchto organizací:

 1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
 2. Jihlavská unie neslyšících
 3. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
 4. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených
 5. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
 6. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných
 7. Svaz diabetiků
 8. Svaz neslyšících a nedoslýchavých
 9. Svaz postižených civilizačními chorobami
 10. Svaz tělesně postižených
 11. Unie Roska

Naše organizace měla hned šestici zástupců. Kromě předsedy P. Hegnera byli přítomni M. Hrušková, E. Malečková, S. Novotná, J. Konopáčová a B. Marek. Přednáška a následná diskuse s představitelkami kraje pí Švarcovou a pí Martínkovou odhalila řadu problémů. Zejména dosud nerozdělené kompetence mezi krajem, současnými okresy a pověřenými místy. Zástupci z řad naslouchajících byly pozváni na zasedání krajských orgánů, aby tam přímo na těchto jednáních v připomínkových referátech vyjádřili své požadavky ve prospěch zdravotně postižených vůči krajským orgánům.

Pan kancléř Vencl a JUDr. Hutař objasnili, jak v současné době pracuje sdružení na celostátní úrovni a pan Hutař objasnil některé právní problémy, které zatěžují zdravotně postižené při vyřizování jejich požadavků na úřadech.

Závěrečný den byl věnován architektonickým barierám, o nichž hovořil Ing. arch. Laub. Pochválil některé zdařilé objekty, kde je přístup již na dobré úrovni, avšak převážně bylo konstatováno, že barierový přístup je velkým problémem a je nedostatečně řešen.

Co dodat na konec. Setkání proběhlo ve velmi pěkném prostředí rekreačního střediska podniku Geofond poblíž Chotěboře a každý z nás si odnesl z celého víkendového setkání mnoho zajímavých myšlenek a podnětů do další práce ve prospěch zdravotně postižených.

Plán práce na duben, květen a červen 2002:
Blahopřání


K významným narozeninám tentokrát blahopřejeme (pořadí podle data narození):

Milanu Špačkovi, Dagmar Fagošové, Emilii Pokorské, Marii Hučíkové, Heleně Breilové, Libuši Hložkové, Gertrudě Kočové, Ireně Cetlové, Bohuslavu Štěpánovi, Boženě Matějíčkové, Heleně Vancovské a Vladimíru Berkovi.

Zajímavá návštěva


Do naší klubovny zavítal pan Vratislav Tolar, který je Čechokanaďanem a často navštěvuje svoji starou zemi. Využili jsme jeho přítomnosti v Čechách a pozvali jej na besedu o životě a práci v Kanadě. Vyslechli jsme velmi pěkné vyprávění o přírodě a o životě indiánů v drsných přírodních podmínkách. Povídání o vzpomínkách na setkání s mnoha zvířaty a o jejich lovu se často neslyší. Dohodli jsme se, že až pan Tolar opět přijede do Jihlavy, přijde na další besedu a přinese některé předměty ze svého nového domova v Americe.

Další část seriálu o nevidomých Hermana van Dycka:


ŽÁDNÉ HRY NA HÁDANKY


Někdo zastaví nevidomého nebo mu zničehonic zaklepe na rameno: "Dobrý den, pane X ... Jak se Vám daří ?" nebo ještě hůře: "Hádejte, kdo jsem?" Obecně mají nevidomí dobrou sluchovou paměť, ale předpokládat, že rozeznají hlas, když v okolním hluku zaslechli jen dvě, tři slova a ještě ve chvíli, kdy se mají soustředit na spoustu jiných vjemů... . Ostatně trochu to připomíná hru pro miminka: "Ukaž nám, kdo je maminka?" Jestliže nejste člen rodiny nebo nejste z nejbližšího okolí nevidomého, někdo, jehož hlas ihned pozná, představte se sami: "Dobrý den, pane X, já jsem Y". Pokud jste se nesetkali naposledy včera nebo nemůže-li se nevidomý rozpomenout na Vaše jméno - snadněji si pamatujeme obličeje než jména - připojte malé vysvětlení: "Vzpomínáte

Nezdravte zrakově postižené pouze úklonem hlavy nebo pokynutím ruky, jak to běžně děláte s jinými známými. Nicméně zrakově postižení se rádi účastní společenského života. Úklon hlavy nebo gesto rukou má být tedy nahrazeno několika slovy: "Dobrý den, pane X, jsem Váš pošťák". Aby nevidomý věděl, že je to on, komu patří pozdrav a kdo ho zdraví.NEVIDOMÍ NEJSOU NEBEZPEČNÍ

Není vzácností, že nevidomý s průvodcem slyší věty jako: "Paní, chce pán něco pít?" nebo "Slečno, může se pán sám podepsat?", "Paní, chce si pán sednout?" Mluví se tedy s průvodcem, místo aby se hovořilo přímo s nevidomým, což jednoho dne přivede usmívající se dámu k odpovědi: "Můžete se ptát manžela přímo, on nekouše!" Jsme příliš zvyklí vstupovat do kontaktu s někým nejprve očima a pokud tento kontakt chybí, cítíme se ztraceni a obracíme se proto na průvodce. Je to pochopitelné, ale chybné. Jednáme totiž s nevidomým jako s nesvéprávným. Pokud chcete nevidomému něco podat, oslovte ho jménem. Neznáte-li jeho jméno, neurčité oslovení doplňte dotekem. Tak bude vědět, že se obracíte k němu. Např. ve společnosti: "Pane X, chcete cigaretu, sklenku, sušenku?" Neopomeňte vyjmenovat různé možnosti, pokud jsou. Potom položte danou věc na místo, o kterém ví a na které může snadno dosáhnout, nebo mu ji vložte přímo do ruky. Nepodávejte mu ale například tác plný skleniček - je to nebezpečné.


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz), Milada Hrušková, Marie Fialová, Eva Malečková, Vlasta Rodová

grafická úprava tiskové verze: B. Marek ml.

tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

tisk bodové verze: Tyflocentrum Brno (tsoas-br@braillnet.cz)

časopis můžete také nalézt na této www stránce.


SONS Jihlava 2002


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.xx nebo 6.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *