Titulní stránka


Brněnský občasník


O autorovi těchto stránek


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 3 - ročník III. - 25. června 2002

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Milí čtenáři
Členská schůze
Tmavomodrý festival 2002
Poznávací zájezd do Znojma a okolí
Blahopřání


Milí čtenáři,:


třetí číslo našeho časopisu vychází těsně před nástupem léta. Dostáváme se, jak se říká, do okurkové sezóny. Doba dovolených a prázdnin bývá často vyplněna odpočinkem, to znamená nicneděláním. Využíváme pěkných letních dnů ke slunění a opalování, proto zahodíme všední starosti někam do kouta. Členové naší organizace ovšem nezahálejí ani v létě a v rámci rekondičních pobytů, kromě výše popsané zábavy, zdokonalují své znalosti a rozvíjejí svoji obratnost a tělesnou zdatnost. Příležitosti jak tak učinit se nabízejí několikrát. Třídenní olympiáda v atletickém trojboji plně prověří vaši fyzickou zdatnost a odhalí četné rezervy v této oblasti. Autobusový zájezd do Španělska prozradí, jak si dovedete poradit s jazykovou bariérou a jak obstojíte ve společnosti ostatních rekreantů.

Tuzemská rekondice v Mozolově u Tábora nejprve prokáže vaši zručnost a orientaci v neznámém prostředí za pomoci bílé hole. Všemožné hry odhalí případné přednosti či nedostatky při využívání ostatních smyslů. Nezapomněli jsme pochopitelně ani na vyznavače moderní techniky. Svůj sraz si dají na oblíbeném a častém místě našich pobytů ve Svratce na okrese Žďár nad Sázavou. Tam budou přivítáni všichni zájemci o počítače. Z výčtu akcí, jež vám nabízíme je patrné, že každý může zvážit, co pro něho bude zajímavé a užitečné, a využije příležitosti tak, aby se dobře pobavil i poučil. Aby vám to opravdu vyšlo a užili jste si pěknou dovolenou s okresní organizací SONS Jihlava přeje i redakce Horizontu.

Členská schůze 26. dubna


Jako mají sportovci svá utkání rozdělena na dva poločasy, tak i okresní organizace vždy zhruba po půl roce hodnotí a bilancuje svoji činnost. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Sešli jsme se v prostorách hotelu Jihlava, abychom si připomněli zdařilou práci ve prospěch našich členů za uplynulé období a vyslechli výčet akcí na zbývající měsíce roku 2002. Seznam hostů byl tentokrát poněkud chudší, ale i ti, kteří přišli, si pro nás připravili důležité a zajímavé informace. Schůze byla zahájena veselým vyprávěním i zpěvem pana Pachmana z litoměřické okresní organizace SONS. Po úsměvném úvodu jsme však uctili minutou ticha nedávný odchod vrcholných představitelů SONS pánů Císaře a Kavky a vyjádřili jsme tak čest jejich památce.

Vlastní jednání zahájil předseda Pavel Hegner a předal slovo paní Hruškové, která přečetla zprávu o činnosti. Obsah tohoto referátu shrnoval všechny aktivity naší organizace a o jednotlivých událostech jsme už podrobně psali v minulém čísle. Následoval přehled o hospodaření z úst paní Maurerové a pan Zámek konstatoval, že revizní komise neshledala žádné závady. Následovaly příspěvky našich hostů. Vedoucí tyfloservisu slečna Marcela Vasilovská opětně zdůraznila dobré vztahy s našimi členy a nabídla pomoc, kterou budou jistě naši členové při výuce bodového písma či nácviku prostorové orientace potřebovat. Slečna Martina Malíková z městské knihovny oznámila další rozšíření nabídky zvukových knih a připomněla možnost využívat počítač s hlasovým výstupem napojený na internet v prostorách čítárny. Předsedkyně pelhřimovské SONS Dr. Karla Strejčková ocenila velmi dobré vztahy mezi pelhřimovskou a jihlavskou organizací a seznámila nás se zajímavou návštěvou, jež zavedla zrakově postižené do banky. Účelem návštěvy byla snaha seznámit se s bankovkami a mincemi evropského platidla euro.

Hlavním hostem našeho setkání se stal pan Maštera, zástupce velitele městské policie v Jihlavě. Ujistil nás, že městští policisté jsou vždy ochotni být nápomocni všem handicapovaným občanům a zrakově postižené z toho nevyjímaje. Zmínil se též o zpřísnění postihů těch řidičů, jež nerespektují vyhrazené parkoviště pro zdravotně postižené a ujistil nás, že budou nekompromisně stíháni. V této souvislosti uveďme, že před obchodním domem Hypernova je řádně a nově vyznačené parkoviště pro invalidy s kapacitou nejméně deseti automobilů. Závěr obstaraly dotazy na hosty. Je škoda, že nepříliš četné. Druhý poločas se bude hodnotit tradičně koncem roku na přelomu měsíců listopadu a prosince.

Součástí vydařeného odpoledne se stala i taneční zábava s poměrně bohatou tombolou. Všem se velmi líbila zvláště kapela, celý večer neúnavně nutící přítomné k tanci. Spokojeni byli i mnozí výherci pěkných výrobků i dárkových balíčků. Přátelé našich členů, kteří přišli na zábavu, jistě svojí návštěvy nelitovali.


Tmavomodrý festival 2002


Mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže proběhla už po třinácté v sále Břetislava Bakaly (Bílý dům) na Žerotínově náměstí v Brně, ve dnech 16. až 19. května 2002.

10. ročník jeho doprovodné části Setkání zrakově postižených uživatelů PC a 8. ročník Výstavy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené probíhal v pátek 17. května od 14 do 18 hodin, a pokračoval v sobotu 18. května od 8 do 14 hodin ve foyeru sálu Břetislava Bakaly. Opět jsme se setkali se zástupci firem dodávající PC sestavy pro zrakově postižené, kteří nám představili to nejlepší z toho, co se jim podařilo za uplynulý rok vylepšit. Toto předváděcí a do jisté míry i konkurenční klání jsme si nemohli nechat ani my ujít.

Minivýpravu z Jihlavy tvořili: Vedoucí tyflokabinetu Radovan Jakubík a zástupci SONS Jihlava Pavel Hegner, Ing. Jaroslav Rada a Bořivoj Marek. Neprohlédli jsme úplně všechno, ale to podstatné jsme si nenechali uniknout.

Kdo zde byl a co představil?

BRAILLETECH, s.r.o. Opatov:
braillské řádky ALVA
Screen reader Window Eyes

ELVOS, s.r.o. Brno:
Oko WM
screen reader WinMonitor
Kamerová lupa color/semicolor
přenosný akustický majáček

GALOP, s.r.o. Praha:
Kamerová lupa Optron s VGA
Kamerová lupa Liberty 2 - barevná s VGA
skládací kamerová lupa Prisma
SW lupa Magic v. 8.0. s hlasovou podporou
zápisník s braillským displayem "Braille Lite"
zápisník s hlasovým výstupem "Gin"
screen reader Jaws
WinMenu - nejnovější verze

PROXIMA - Praha:
screen reader Supernova 5.02, (Lunar + Hal)
braillský řádek Thymus 340, 40 znaků
zvětšovací SW Lunar 5.02
zvětšovací SW s hlasovou podporou LunarPlus 5.02
screen reader Hal 5.02

SAGITTA, s.r.o. Brno:
běžné i speciální osvětlovací lupy a optické pomůcky

SPEKTRA, vdn Praha:
kamerová stolní TVi lupa Tieman
kamerová stolní TVi lupa Twincle (ovládání na pracovním panelu)
barevná skládací kamerová lupa Prisma
kamerová lupa Liberty color s vlastním LCD
SW lupa ZoomText s hlasovou podporou
SW pro práci s naskenovanou předlohou Bizon
screen reader Window Eyes
braillský řádek Braille Voyager

TR INSTRUMENTS Brno:
Zápisník s hlasovým výstupen pro nevidomé Aria A4

Dále se představily:

TYFLOPOMŮCKY - Olomouc:
Kompletní nabídka drobných i náročnějších pomůcek pro nevidomé
Jako novinku nám předvedli (možnost byla i zakoupit) nové typy teleskopických holí s různě nastavitelnou výškou.
Poznávací zájezd do Znojma a okolí


25. květen přinesl pro nás, členy Jihlavské organizace SONS, zajímavou turistickou lahůdku. Přestože mnozí z nás jsou již protřelí cestovatelé a mnohá zákoutí naší vlasti již důvěrně poznali, oblast při česko-rakouských hranicích nebývala v minulosti příliš navštěvovaná. Napravit tento rest měl právě zde popisovaný výlet.

Je obecně známo, že při vyslovení města Znojma se každému vybaví zejména pěstování vína či okurek nebo sportovně založeným jedincům extraligový hokej, ale náš zájem se soustředil přece jenom jiným směrem. Tentokrát jsme se zaměřili na historické památky a od nich se odvíjející sláva nebo útrapy, tak jak je známe z mnoha filmů a románů historického charakteru.

Plně zaplněný autobus s poněkud netypickým řidičem (říkal že je ze Slovenska, ale byl pravděpodobně Ukrajinec) nás rychle přivezl do místa zvaného Bítov, kde se nalézá velmi pěkný a vhodně rekonstruovaný hrad. Prohlídka nás doslova nadchla a velmi vstřícná průvodkyně (mladá studentka) nám o historii i současnosti hradu pověděla mnoho zajímavého. Velmi obsáhlý výklad kvitovali především ti z nás, jejichž zrak neumožňuje plně ocenit veškerou výzdobu či vystavované exponáty.

Návštěva Bítova ovšem nebyla poslední památkou, kterou jsme hodlali navštívit. Vydali jsme se do samotného Znojma a dalším předmětem zájmu se stal přímo Znojemský zámek. Památka je to jistě velmi zajímavá a významná, ale nekvalitní a doslova odbitý výklad ostře kontrastoval s předcházející zkušeností. Naše nespokojenost byla vyjádřena i stížností v pokladně zámku a některým z nás poněkud otrávil tuto část dne.

Závěrečnou částí zájezdu byla návštěva národního parku Podyjí a protože se vydařilo i v celku počasí, mohli jsme bez obav vyrazit do přírody. Krkolomná cesta, především prudké klesání úzké silničky, měla i dobrodružný charakter. Větve stromů šlehali do boků i střechy autobusu a otáčení na malém prostoru vyžadovalo velké řidičské umění. Šofér vše zvládl, ale mnozí z nás se již viděli převráceni do strmého příkopu. Výklad našeho průvodce byl tentokrát zasvěcený a bylo znát, že svůj kraj dobře zná a má ho rád. Zážitkem byl i přechod řeky Dyje po mostě zavěšeném na ocelových lanech. Značně se houpající a divně vrzající most zavěšený vysoko nad řekou nás odrazoval od vstupu na nejisté zařízení. Po částečném přemlouvání ale absolvovali tuto slast všichni a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

Domů jsme se vrátili v pořádku a v dobré náladě. Myslím, že všichni si během zájezdu prožili mnoho zajímavého, odnesli si pěknou vzpomínku a nové znalosti.Blahopřání


Za toto období srdečně blahopřejeme těmto oslavencům (podle pořadí narozenin v období):

Marii Bartůňkové, Jarmile Nechvátalové, Mileně Stránecké, Františku Půžovi, Jaroslavu Radovi, Julii Novotné, Zdeňce Homolkové, Růženě Vybíralové, Marii Bauchnerové, Evě Benešové, Vlastě Šrubařové a Bohumilu Ryšanovi.


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz), Milada Hrušková, Marie Fialová, Eva Malečková, Vlasta Rodová

grafická úprava tiskové verze: B. Marek ml.

tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

tisk bodové verze: Tyflocentrum Brno (tsoas-br@braillnet.cz)

časopis můžete také nalézt na této www stránce.


SONS Jihlava 2002


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.xx nebo 6.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *