Titulní stránka


Brněnský občasník


O autorovi těchto stránek


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 5 - ročník III. - 5. listopadu 2002

Vydává: Středisko integračních aktivit Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Podzim
Úroveň prostorové orientace se zvyšuje
Bílá pastelka se prodávala i na Horácku
Zúčastnili jsme se, ale...
Blahopřání
Upozornění! (pro cestu do Prahy)


Podzim


Projdi se se mnou prosím, milý můj,
tou zdánlivě ztichlou podzimní krajinou,
vidíš, jak podzim zelené listí na stromech
tonuje barvou medovou, ruděhnědou
i barvou zlatému dukátu podobnou.
My nezůstanem jen pod stromy stát,
půjdem dál, za město, do polí i strání,
kde děti se smějí, radují, výskají, na sebe vzájemně
pokřikují, to jak vítr jim pomáhá
co nejvýše jejich papírového draka vznést.

To zdání ticha podzimu bylo jen chvilkové,
slyšíš ten vítr, jak dětem pomáhá
rozfoukat ohníček z natě bramborové?
To aby brambory se v něm dobře mohly péct!
I my jsme dostali ochutnat od dětí
ten brambor pečený, chutnal velice,
vždyť byl darovaný!
A jdem se podívat dál, nahoru do strání,
kde růže šípková
na jaře do bílorůžových květů
se zahalila
a dnes spousta vyzrálých červených šípků
nás láká: "vem si nás,
doma pak čaj si uvaříš,
vypiješ z malovaných šálků! "

Tak poznal jsi, že podzim
nejsou jen mlhy, deště či sněžení,
že má i radosti, chvíle štěstí i poznání.

Doležalová MarieÚroveň prostorové orientace se zvyšuje


Již v minulosti pořádala jihlavská organizace SONS v okolí své klubovny soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu, ale ta, která se uskutečnila tentokrát, předčila svou kvalitou a náročností všechny předchozí. S vydatnou pomocí pracovnic Tyfloservisu Jihlava se podařila akce, již zrakově postižení na Jihlavsku nepamatují.

Jednotliví soutěžící se sjeli z širokého okolí a nebyli jen z kraje Vysočina. Už tradičně byla místem startu i cílem celé trasy klubovna. Pořadatelé zajistili pro všechny účastníky rozmanitou nabídku informací o vytyčeném okruhu. K dispozici byla reliéfní mapa, popis v bodovém písmu i nahrané pokyny na kazetách. O probíhající nezvyklé události v ulicích města byla informována policie i řidiči městské hromadné dopravy.

Náročná trať začínala, jak už bylo řečeno, v naší klubovně a pokračovala cestou k nejbližší autobusové zastávce. Úkolem nevidomého bylo nastoupit do autobusu a absolvovat sedm zastávek, poté vystoupit na horní části Masarykova náměstí. Druhou polovinu trasy tvořila cesta ulicemi města až k velké křižovatce před Domem kultury.

Zde se zastavme. Je nutno podotknout, že po celé trase byli rozestavěni pozorovatelé, kteří bedlivě sledovali, jak si kdo počíná, mám na mysli jakou používá techniku chůze s bílou holí, či jak případně spolupracuje s vodícím psem. Vraťme se ale na již zmíněnou křižovatku, kde pracovnice Tyfloservisu v roli náhodného chodce nabízela soutěžícímu pomoc při překonávání frekventovaného místa. Její způsob převedení byl schválně nestandartní, tudíž nevhodný. Záměrem bylo přesvědčit se, zda soutěžící dokáže upozornit svého průvodce na nesprávný druh vedení nevidomého chodce a instruovat ochotného spoluobčana, jakým způsobem má převádět lidi se zrakovou vadou, aby to bylo vyhovující a bezpečné.

Zpátky k popisu tratě. Po překonání křižovatky bylo nutno nalézt znovu zastávku MHD a opět se vrátit autobusem do blízkosti klubovny. Pak už jen čekala krátká cesta sídlištěm ke dveřím naší základny. Všechny soutěžící i pořadatele čekalo na závěr celé akce malé pohoštění a samozřejmě vyhlášení výsledků. Nejrychleji okruh absolvoval domácí Pavel Hegner, ale srážka bodů za nekvalitní techniku bílé hole jej odsunula až na šesté místo. Pěkné třetí umístění si vybojovala Ema Kumherová z Tábora, přičemž jen těsně prohrála se stříbrným Kladeňákem Viktorem Sedlářem. Suverénkou se ovšem stala Helena Křiváčková z Uherského hradiště a odvezla si zaslouženě titul krále, resp. královny jihlavské soutěže.

Závěrem je nutno poděkovat všem pořadatelům, zejména Tyfloservisu Jihlava, panu Svárovskému (výrobci slepeckých holí), který se též přijel na zápolení podívat, a rovněž pomáhal všude kde to bylo třeba, i všem, co zajišťovali pohoštění i dobrou náladu.

V sobotu 21. září 2002 odstartovala v Jihlavě mnohem vyšší úroveň soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu, než tomu bylo v minulosti, a bude jen na nás, zda v budoucnu tuto nastavenou laťku udržíme.

redakce


Bílá pastelka se prodávala i na Horácku


Třetí ročník celostátní akce Bílá pastelka nalezl ohlas i na mnoha místech našeho kraje. Veřejná sbírka mezi občany se stává už tradicí a je pořádána pravidelně 15. října, kdy je Mezinárodní den bílé hole. U nás, podobně jako v ostatních městech a vesnicích ČR, se na organizaci a propagaci podílela SONS ruku v ruce s Tyfloservisem. Pracovnice jihlavského Tyfloservisu měly na starosti sice poněkud více dvojic, které realizovaly vlastní prodej, ale SONS v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově také nezahálela. Například jihlavská SONS měla v terénu devět dvojic studentů. Velmi ochotní studenti soukromé školy cestovního ruchu z Jihlavy-Kosova přijali úkol prodávat na jihlavských ulicích bílou pastelku v hodnotě 20 Kč velmi vážně. Oblečeni v černobílých tričkách, v jedné ruce pokladničku a ve druhé krabici obsahující dvě sta pastelek - tak vyrazili do předem určených míst a nápaditým a mnohdy vtipným způsobem přesvědčovali kolemjdoucí spoluobčany, aby přispěli na dobrou věc a malým obnosem ulehčili a zkvalitnili život lidem, kteří se musejí potýkat s handicapem ztráty či oslabení zraku. Velké stylizované papírové pastelky postavené na chodnících dobře signalizovaly, kde se právě studentská dvojice nachází. Celodenní prodej byl podle všech ukazatelů velmi dobře zvládnut a měl úspěch. Mnohé dvojice se vracely s plnou pokladničkou a počet neprodaných tužek byl minimální. Mnozí studenti prodali dokonce veškerou zásobu. Přesnou částku, která se vybrala, pochopitelně neznáme, protože pokladničky byly zapečetěné, ale z našeho pohledu se domníváme, že můžeme být velmi spokojeni.

Závěrem je třeba znovu poděkovat všem dobrovolníkům ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a hlavně mladým spolupracovníkům za dobře vykonaný úkol. Přejeme si, aby vybrané peníze byly použity na smysluplné programy a akce ve prospěch všech zrakově postižených.

redakce

Zúčastnili jsme se, ale...


Krajská rada zdravotně postižených uspořádala ve dnech 4. až 6. října výjezdní školení zástupců jednotlivých vad, kteří jsou představitelé organizací zdravotně postižených. Setkání se uskutečnilo v Chotěboři na Havlíčkobrodsku ve středisku zvaném Geofond. Při jednotlivých přednáškách jsme se dozvěděli o odstraňování architektonických bariér v kraji Vysočina i o tom, jak to bude od příštího roku s úřady v nově pracujícím kraji. Například pověřenými obcemi na bývalém okrese Jihlava budou jen Jihlava a Telč a tam budou působit též kanceláře sociálního zabezpečení. Slabá účast některých zástupců zdravotně postižených ostře kontrastovala s velmi početnou přítomností lidí se zrakovou vadou. Jednotlivé přednášky byly velmi dobře připraveny, ale z hlediska nás zrakově postižených jsme se nedozvěděli nic zásadně nového.

18. října se v prostorách krajského úřadu konalo podobné setkání, které bylo poněkud reprezentativnější. Zúčastnil se jej například i místohejtman pan Vystrčil, představitelé sociálního zabezpečení - paní Andrea Šeredová a Robert Sobotka, i mnozí jiní. V diskusi bylo probráno několik témat, ale pro naše postižení bylo bohužel konstatováno, že zůstává neustále nepříznivá situace. Pracovní uplatnění je velmi nepravděpodobné. Zaměstnavatelé raději zaplatí pokutu, než by zdravotně postiženého zaměstnali a peníze z pokuty jdou do státního rozpočtu, kde mohou být použity k úplně jiným účelům než pro postižené. Také ozvučení městské hromadné dopravy v krajském městě je v nedohlednu. V těchto ohledech vyznělo setkání s hosty poněkud pesimisticky. A to i přes sliby přítomných, že budou dělat vše pro nápravu.

V prostorách budovy krajského úřadu byla i velmi pěkná výstava a jen samotným zrakově postiženým se nabízela celá škála vystavovatelů. Bylo možno si prohlédnout mnoho zajímavého. Firma Elvos z Brna přivezla nový počítač včetně braillského řádku a nechyběl ani nový scanner. Pan Svárovský předváděl novinky ve výrobě slepeckých holí a bylo opravdu zajímavé vyzkoušet si nové typy skládacích holí. Tyfloservis vystavoval celou škálu lup a různých drobnějších užitečných předmětů, které mohou ulehčit a zpříjemnit životní stereotyp. I SONS Jihlava měla svůj stánek, kde představila výrobky svých členek, a bylo možno nechat si přečíst zápisy z klubové kroniky.

Je velká škoda, že výstava byla z hlediska návštěvníků slabá, a domnívám se, že slabou účastí hazardujeme s dobrou vůlí vystavovatelů, jež by napříště mohli navštívit ta města, která pro jejich výrobky projeví mnohem větší zájem.

Akce, které jsou popsány v tomto článku, jsou jistě potřebné a užitečné. Je totiž třeba neustále připomínat veřejnosti, že zde žijí lidé se zdravotními potížemi a že je potřeba zabývat se i jejich problémy. Příkladem nám mohou být některá města jako např. Olomouc nebo České Budějovice, kde pro své zrakově postižené již mnohé udělali a zrakově postižení jejich snahu oceňují.

Redakce


Blahopřání


Všem, co během měsíců září a října překročili v životě padesátku, přeje naše pobočka vše nejlepší a hodně životní pohody. Naše gratulace patří:

Milanu Strakovi, Marii Marešové, Ludmile Mezírkové, Hedvice Kopčákové, Marii Váňové, Jiřímu Bladskému, Jiřině Poznarové, Janě Šimáčkové, Mikuláši Nedorostovi a Marii Eliášové.

Zvlášť srdečně ještě dodatečně přejeme mnoho zdraví našemu nestorovi panu Antonínu Novotnému k jeho krásným devadesátinám.Upozornění! (pro cestu do Prahy)


Pokud máte cestu do Prahy a nevíte, jak pro svoji zrakovou nedostatečnost obstojíte v pražských ulicích, máme pro Vás užitečnou radu. Čtyřicet osm hodin před návštěvou Prahy si zavolejte na číslo:

221 551 219
.

Kam se dovoláte? Na krizovou linku nadačního fondu Českého rozhlasu. Tam vám jistě pomohou a pošlou na předem smluvené místo žádaného průvodce. Doporučujeme vyzkoušet.

redakce

-----------------------------------Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

Bořivoj Marek (
marekb@braillnet.cz), Marie Doležalová

grafická úprava tiskové verze: B. Marek ml.

tisk: Milan Straka

tisk bodové verze: Tyflocentrum Brno (tsoas-br@braillnet.cz)


SONS Jihlava 2002


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.xx nebo 6.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *