HORIZONT


Vítejte na stránkách Horizontu, builtenu oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Jihlavě. Stránky jsou nyní v přestavbě...


Pokračujte kliknutím na tento odkaz!


Omluvte, jestliže budou některé odkazy na následujících stránkách nefunkční!

Autor těchto stránek očekává informace výše jmenované odbočky SONS v Jihlavě o tom, jakou podobu a charakter by měla titulní stránka Horizontu mít.